Lausunto Valtioneuvoston selvityksestä EMU:n kehittämiseksi (Asiantuntijapyyntö E 80/2017 vp)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

  Sammanfattning

  Kiitän mahdollisuudesta kommentoida Suomen kantaa Euroopan talous- ja rahaliiton syventämiseen. Suomi on ainoita euromaita, joilla on selkeä kanta rahaliiton kehittämisestä. Suomen ihanteena on ”markkinakurin EMU”, joka perustuu pankkiunionin viimeistelyyn ja yhteisvastuun vastustamiseen. Lausunnossa arvioidaan jäsenmaiden kykyä poistaa pankkisektorin ongelmia sekä vähentää valtioiden ja pankkien kohtalonyhteyttä omaehtoisesti ja rahaliiton sääntöjä kunnioittaen, kuten Suomi vaatii. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, kuinka Suomen käsitys markkinakurista ei huomioi eurokriisin myötä tapahtuneita voimasuhteiden muutoksia toisaalta vahvojen ja heikkojen jäsenmaiden, toisaalta jäsenmaiden ja Euroopan keskuspankin välillä. Suomen tulisi täsmentää EMU-kantaansa selkeämmällä aikataululla pankkiunionin ja pääomamarkkinaunionin kehityksestä, tarjoamalla kriisimaille mahdollisuuden euroeroon velkajärjestelyjen yhteydessä sekä selventämällä, mistä rahaliiton periaatteista se on valmis luopumaan. Mikäli Suomi haluaa pitää kiinni yhteisvastuun vastustamisesta ja siitä, että jäsenmaat hoitavat asiansa itsenäisesti kuntoon, tulee pankkiunionia ja budjettikuria koskevien sääntöjen antaa joustaa. Lausunto on jaettu kolmeen osioon, jotka kommentoivat Suomen kantaa 1) pankkien ja valtioiden kohtalonyhteyden poistamisesta, 2) velkajärjestelymekanismin luomisesta sekä 3) markkinakurista ja yhteisvastuusta.
  Originalspråkfinska
  FörlagValtioneuvoston kanslia
  Antal sidor5
  StatusPublicerad - 8 nov 2017
  MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

  Vetenskapsgrenar

  • 511 Nationalekonomi

  Citera det här