LET’S MOVE IT -LIIKUNTAINTERVENTION VASTAANOTON LAADULLINEN ARVIOINTI VÄHÄN LIIKKUVIEN NUORTEN HAASTATTELUISTA

Anni Nelimarkka, Kaarlo Laine, Katri Kostamo, Nelli Hankonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Nuorten vähäiseen liikkumiseen on pyritty tarttumaan monin keinoin. Monissa hyvinvoinnin edistämiseen pyrkivissä interventioissa pyritään muuttamaan kohderyhmän käsityksiä tai taitoja elintapamuutoksen aikaansaamiseksi. Usein oletetaan, että interventioiden kohteet ymmärtävät sanoman ja viestit samoin kuin suunnittelijat ovat ne tarkoittaneet. Olisi kuitenkin tärkeää myös empiirisesti tutkia, miten kohderyhmä havaitsee liikunnan edistämisen toimenpiteet ja viestit. Tässä tutkimuksessa arvioidaan Let’s Move It -liikuntaintervention vastaanottoa vähän liikkuvien datanomiopiskelijoiden joukossa. Ohjelman tavoitteena oli mm. tiedon, motivaation ja taitojen lisäämisen sekä ympäristömuutosten kautta lisätä liikuntaa erityisesti vähän liikkuvien nuorten osalta ja vähentää passiivista aikaa. Tämä ryvässatunnaistetun vaikuttavuustutkimuksen ensimmäisessä tutkimuskohortissa toteutettu
osatutkimus pyrki selvittämään, miten ryhmätapaamisiin osallistuneet nuoret ovat ymmärtäneet intervention tavoitteet ja viestit. Puolistrukturoidut haastattelut (n=14, kaksi ryhmä- ja kahdeksan yksilöhaastattelua) analysoitiin kirjaimellisen ja tulkitsevan luennan kautta hyödyntäen laadullisen asennetutkimuksen näkökulmaa. Haastatteluaineistosta selvisi, että haastateltujen liikuntaa koskevat asenteet ovat joko säilyneet myönteisinä tai parantuneet. Merkittävä enemmistö haastatteluvirikkeisiin saaduista responsseista oli sävyltään positiivisia, tosin varauksellisiakin kommentteja ilmeni. Innostuneimman vastaanoton saivat mm. viesti siitä, että vähäkin liikkeen lisääminen on parempi kuin ei mitään, liikuntakokeilut, ”SMART”-tavoitteen asettelun ja suunnittelun taidot sekä uusi tieto istumisen vähentämisen haitoista. Vaikka joidenkin opiskelijoiden puheessa ilmeni tulkinta, että interventio oli vaikuttanut sekä ajatuksiin että arjen liikkumiseen, osa ei kokenut intervention tavoitteiden siirtyneen käytännöksi. Käsittelemme tällaisen lähestymistavan mahdollisuuksia ja haasteita interventioevaluaatiossa.
Avainsanat: interventiouskollisuus, vastaanottotutkimus, nuoret, laadullinen asennetutkimus
Originalspråkfinska
TidskriftLiikunta & Tiede
Volym57
Nummer4
Sidor (från-till)97-105
Antal sidor9
ISSN0358-7010
StatusPublicerad - 2020
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 5144 Socialpsykologi

Citera det här