Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit

Eija Pehkonen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

Sammanfattning

Tutkimuksessa haluttiin saada tietoa maahanmuuttajataustaisten elämästä ammattikorkeakoulun opiskelijoina. Tutkimukseen osallistuneita naisia haastateltiin tutkimukseen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olivat identiteettien rakentumiseen ja oppimiseen kohdistuvat prosessit. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Minkälaisia identiteettejä ja oppimisprosesseja maahanmuuttajataustaiset naisopiskelijat rakentavat kerronnassaan? 2) Minkälainen oppimisprosessi kerronnasta on käsitteellistettävissä? Tutkimukseen osallistuneet naiset kertoivat yksilöllisistä ja monitasoisista prosesseista elämässään. Tuloksia kuvattiin maahanmuuton, opiskelun ja oppimisen sekä sukupuolen teemoina. Tutkimus osoittaa, että opiskelu haastoi ja toisaalta tarjosi mahdollisuuden oman elämän, identiteettien ja oppimisen uudelleenmäärittelyihin. Tutkimukseen osallistuneiden naisten kerronta oli liikehdintää moneen suuntaan. Identiteettejä paikannettiin suhteessa ympäröiviin kulttuurisiin kehyksiin eri tavoin. Tutkimuksen mukaan identiteettejä rakennettiin patriarkaalisen ja individualistisen kulttuurisen kehyksen välisenä prosessina. Identiteettimäärittelyt vaihtelivat tarkastelun kohteena olevan elämänalueen mukaan. Identiteettejä paikannettiin suhteessa kulttuurisiin kehyksiin joko entiseen tai uuteen kiinnittyen tai näiden välillä joustavasti liikkuen. Entistä ja nykyistä muokattiin ja sovitettiin toisiinsa vastaamaan paremmin muuttunutta elämäntilannetta. Prosessi on kuvattu oppimisprosessin vaiheina, mallina ja tyyppikertomuksina. Tämän kuvauksen avulla on mahdollista tarkastella yksilöllisiä polkuja prosesseina ja liikkeenä eri tekijöiden välillä. Identiteettien rakentamisen monitasoisuutta sekä oppimisprosessin vaiheita, mallia ja tyyppikertomuksia voidaan hyödyntää oppimisen polkujen jäsentämisessä ja tukemisessa sekä koulutuksen kehittämisessä. Luomani oppimisprosessin malli soveltuu välineeksi jäsentää elämänpolun sen hetkistä kohtaa kokonaisvaltaisena prosessina. Malli voidaan ymmärtää karttana tai kompassina, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan oman elämänsä ehtoja ja valintoja sekä vaikuttamaan niihin ja löytämään polkuja eteenpäin. Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä sekä oppimisen ja opiskelun ohjauksessa.
Originalspråkfinska
Tilldelande institution
  • Helsingfors universitet
Handledare
  • Kallioniemi, Arto, Handledare
  • Kuusisto, Arniika, Handledare
Tilldelningsdatum20 dec 2017
UtgivningsortHelsinki
Förlag
Tryckta ISBN978-951-51-3922-1
Elektroniska ISBN978-951-51-3923-8
StatusPublicerad - 20 dec 2017
MoE-publikationstypG4 Doktorsavhandling (monografi)

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här

@phdthesis{79cf71bb29884198a889c0eb02394d30,
title = "Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit",
abstract = "Tutkimuksessa haluttiin saada tietoa maahanmuuttajataustaisten el{\"a}m{\"a}st{\"a} ammattikorkeakoulun opiskelijoina. Tutkimukseen osallistuneita naisia haastateltiin tutkimukseen ensimm{\"a}isen opiskeluvuoden j{\"a}lkeen. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olivat identiteettien rakentumiseen ja oppimiseen kohdistuvat prosessit. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Mink{\"a}laisia identiteettej{\"a} ja oppimisprosesseja maahanmuuttajataustaiset naisopiskelijat rakentavat kerronnassaan? 2) Mink{\"a}lainen oppimisprosessi kerronnasta on k{\"a}sitteellistett{\"a}viss{\"a}? Tutkimukseen osallistuneet naiset kertoivat yksil{\"o}llisist{\"a} ja monitasoisista prosesseista el{\"a}m{\"a}ss{\"a}{\"a}n. Tuloksia kuvattiin maahanmuuton, opiskelun ja oppimisen sek{\"a} sukupuolen teemoina. Tutkimus osoittaa, ett{\"a} opiskelu haastoi ja toisaalta tarjosi mahdollisuuden oman el{\"a}m{\"a}n, identiteettien ja oppimisen uudelleenm{\"a}{\"a}rittelyihin. Tutkimukseen osallistuneiden naisten kerronta oli liikehdint{\"a}{\"a} moneen suuntaan. Identiteettej{\"a} paikannettiin suhteessa ymp{\"a}r{\"o}iviin kulttuurisiin kehyksiin eri tavoin. Tutkimuksen mukaan identiteettej{\"a} rakennettiin patriarkaalisen ja individualistisen kulttuurisen kehyksen v{\"a}lisen{\"a} prosessina. Identiteettim{\"a}{\"a}rittelyt vaihtelivat tarkastelun kohteena olevan el{\"a}m{\"a}nalueen mukaan. Identiteettej{\"a} paikannettiin suhteessa kulttuurisiin kehyksiin joko entiseen tai uuteen kiinnittyen tai n{\"a}iden v{\"a}lill{\"a} joustavasti liikkuen. Entist{\"a} ja nykyist{\"a} muokattiin ja sovitettiin toisiinsa vastaamaan paremmin muuttunutta el{\"a}m{\"a}ntilannetta. Prosessi on kuvattu oppimisprosessin vaiheina, mallina ja tyyppikertomuksina. T{\"a}m{\"a}n kuvauksen avulla on mahdollista tarkastella yksil{\"o}llisi{\"a} polkuja prosesseina ja liikkeen{\"a} eri tekij{\"o}iden v{\"a}lill{\"a}. Identiteettien rakentamisen monitasoisuutta sek{\"a} oppimisprosessin vaiheita, mallia ja tyyppikertomuksia voidaan hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} oppimisen polkujen j{\"a}sent{\"a}misess{\"a} ja tukemisessa sek{\"a} koulutuksen kehitt{\"a}misess{\"a}. Luomani oppimisprosessin malli soveltuu v{\"a}lineeksi j{\"a}sent{\"a}{\"a} el{\"a}m{\"a}npolun sen hetkist{\"a} kohtaa kokonaisvaltaisena prosessina. Malli voidaan ymm{\"a}rt{\"a}{\"a} karttana tai kompassina, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan oman el{\"a}m{\"a}ns{\"a} ehtoja ja valintoja sek{\"a} vaikuttamaan niihin ja l{\"o}yt{\"a}m{\"a}{\"a}n polkuja eteenp{\"a}in. T{\"a}t{\"a} tutkimusta voidaan hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} koulutuksen kehitt{\"a}misess{\"a} sek{\"a} oppimisen ja opiskelun ohjauksessa.",
keywords = "516 Kasvatustieteet, identiteetti, kerronta, koulutus, kulttuurinen kehys, maahanmuutto, oppiminen, oppimisprosessi, sukupuoli",
author = "Eija Pehkonen",
year = "2017",
month = "12",
day = "20",
language = "suomi",
isbn = "978-951-51-3922-1",
series = "Kasvatustieteellisi{\"a} tutkimuksia",
publisher = "Helsingin yliopisto",
number = "19",
address = "Suomi",
school = "Helsingin yliopisto",

}

Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit. / Pehkonen, Eija.

Helsinki : Helsingin yliopisto, 2017. 156 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingMonografi

TY - THES

T1 - Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit

AU - Pehkonen, Eija

PY - 2017/12/20

Y1 - 2017/12/20

N2 - Tutkimuksessa haluttiin saada tietoa maahanmuuttajataustaisten elämästä ammattikorkeakoulun opiskelijoina. Tutkimukseen osallistuneita naisia haastateltiin tutkimukseen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olivat identiteettien rakentumiseen ja oppimiseen kohdistuvat prosessit. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Minkälaisia identiteettejä ja oppimisprosesseja maahanmuuttajataustaiset naisopiskelijat rakentavat kerronnassaan? 2) Minkälainen oppimisprosessi kerronnasta on käsitteellistettävissä? Tutkimukseen osallistuneet naiset kertoivat yksilöllisistä ja monitasoisista prosesseista elämässään. Tuloksia kuvattiin maahanmuuton, opiskelun ja oppimisen sekä sukupuolen teemoina. Tutkimus osoittaa, että opiskelu haastoi ja toisaalta tarjosi mahdollisuuden oman elämän, identiteettien ja oppimisen uudelleenmäärittelyihin. Tutkimukseen osallistuneiden naisten kerronta oli liikehdintää moneen suuntaan. Identiteettejä paikannettiin suhteessa ympäröiviin kulttuurisiin kehyksiin eri tavoin. Tutkimuksen mukaan identiteettejä rakennettiin patriarkaalisen ja individualistisen kulttuurisen kehyksen välisenä prosessina. Identiteettimäärittelyt vaihtelivat tarkastelun kohteena olevan elämänalueen mukaan. Identiteettejä paikannettiin suhteessa kulttuurisiin kehyksiin joko entiseen tai uuteen kiinnittyen tai näiden välillä joustavasti liikkuen. Entistä ja nykyistä muokattiin ja sovitettiin toisiinsa vastaamaan paremmin muuttunutta elämäntilannetta. Prosessi on kuvattu oppimisprosessin vaiheina, mallina ja tyyppikertomuksina. Tämän kuvauksen avulla on mahdollista tarkastella yksilöllisiä polkuja prosesseina ja liikkeenä eri tekijöiden välillä. Identiteettien rakentamisen monitasoisuutta sekä oppimisprosessin vaiheita, mallia ja tyyppikertomuksia voidaan hyödyntää oppimisen polkujen jäsentämisessä ja tukemisessa sekä koulutuksen kehittämisessä. Luomani oppimisprosessin malli soveltuu välineeksi jäsentää elämänpolun sen hetkistä kohtaa kokonaisvaltaisena prosessina. Malli voidaan ymmärtää karttana tai kompassina, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan oman elämänsä ehtoja ja valintoja sekä vaikuttamaan niihin ja löytämään polkuja eteenpäin. Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä sekä oppimisen ja opiskelun ohjauksessa.

AB - Tutkimuksessa haluttiin saada tietoa maahanmuuttajataustaisten elämästä ammattikorkeakoulun opiskelijoina. Tutkimukseen osallistuneita naisia haastateltiin tutkimukseen ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olivat identiteettien rakentumiseen ja oppimiseen kohdistuvat prosessit. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Minkälaisia identiteettejä ja oppimisprosesseja maahanmuuttajataustaiset naisopiskelijat rakentavat kerronnassaan? 2) Minkälainen oppimisprosessi kerronnasta on käsitteellistettävissä? Tutkimukseen osallistuneet naiset kertoivat yksilöllisistä ja monitasoisista prosesseista elämässään. Tuloksia kuvattiin maahanmuuton, opiskelun ja oppimisen sekä sukupuolen teemoina. Tutkimus osoittaa, että opiskelu haastoi ja toisaalta tarjosi mahdollisuuden oman elämän, identiteettien ja oppimisen uudelleenmäärittelyihin. Tutkimukseen osallistuneiden naisten kerronta oli liikehdintää moneen suuntaan. Identiteettejä paikannettiin suhteessa ympäröiviin kulttuurisiin kehyksiin eri tavoin. Tutkimuksen mukaan identiteettejä rakennettiin patriarkaalisen ja individualistisen kulttuurisen kehyksen välisenä prosessina. Identiteettimäärittelyt vaihtelivat tarkastelun kohteena olevan elämänalueen mukaan. Identiteettejä paikannettiin suhteessa kulttuurisiin kehyksiin joko entiseen tai uuteen kiinnittyen tai näiden välillä joustavasti liikkuen. Entistä ja nykyistä muokattiin ja sovitettiin toisiinsa vastaamaan paremmin muuttunutta elämäntilannetta. Prosessi on kuvattu oppimisprosessin vaiheina, mallina ja tyyppikertomuksina. Tämän kuvauksen avulla on mahdollista tarkastella yksilöllisiä polkuja prosesseina ja liikkeenä eri tekijöiden välillä. Identiteettien rakentamisen monitasoisuutta sekä oppimisprosessin vaiheita, mallia ja tyyppikertomuksia voidaan hyödyntää oppimisen polkujen jäsentämisessä ja tukemisessa sekä koulutuksen kehittämisessä. Luomani oppimisprosessin malli soveltuu välineeksi jäsentää elämänpolun sen hetkistä kohtaa kokonaisvaltaisena prosessina. Malli voidaan ymmärtää karttana tai kompassina, joka auttaa opiskelijaa hahmottamaan oman elämänsä ehtoja ja valintoja sekä vaikuttamaan niihin ja löytämään polkuja eteenpäin. Tätä tutkimusta voidaan hyödyntää koulutuksen kehittämisessä sekä oppimisen ja opiskelun ohjauksessa.

KW - 516 Kasvatustieteet

KW - identiteetti

KW - kerronta

KW - koulutus

KW - kulttuurinen kehys

KW - maahanmuutto

KW - oppiminen

KW - oppimisprosessi

KW - sukupuoli

M3 - Väitöskirja

SN - 978-951-51-3922-1

T3 - Kasvatustieteellisiä tutkimuksia

PB - Helsingin yliopisto

CY - Helsinki

ER -

Pehkonen E. Maahanmuuttajataustaisten naisten koulutuksen kontekstissa rakentuvat identiteetit ja oppimisprosessit. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2017. 156 s. ( Kasvatustieteellisiä tutkimuksia; 19).