Machine Translation Post-editing and Effort: Empirical Studies on the Post-editing Process

Maarit Koponen

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Sökresultat