Mannans as stabilizers of oil-in-water beverage emulsions

Kirsi S Mikkonen, Maija Tenkanen, Peter Cooke, Chunlin Xu, Hannu Rita, Stefan Willför, Bjarne Holmbom, Kevin B Hicks, Madhav P Yadav

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Filter
Slutfört

Sökresultat