Michael Fullan, Andy Hargreaves ja Suomen erityisopetuksen uudistus - muutosteorioiden ja muutosprosessin tulkintaa

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

Kirjoitus pohjautuu syksyllä 2017 julkaistuun väitöskirjaan, jossa vertailin Michael Fullanin ja Andy Hargreavesin muutosteorioita sekä tarkastelin Suomen erityisopetuksen uudistusta muutosteoreettisessa viitekehyksessä. Tässä tekstissä esittelen tulkintojani Fullanin ja Hargreavesin muutosnäkemyksistä, ja niissä ilmenevistä eroista. Nostan tarkastelun kohteeksi herrojen näkemykset top down ja bottom up -strategioiden käytöstä muutosprosessissa. Lisäksi käyn lyhyesti läpi tutkimukseni keskeiset tulokset, joiden yhteydessä esittelen myös Fullanin ja Hargreavesin teorioihin perustuvan muutosteoreettisen mallini pääkohdat.
Originalspråkfinska
Utgivningsår2018
StatusPublicerad - 2018

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här