Mikä on keskeistä hyvässä opetussuunnitelmaprosessissa?

Alina Kivioja, Tiina Soini, Janne Pietarinen, Kirsi Pyhältö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Artikkelissa tarkastellaan viimeisimmän opetussuunnitelmauudistuksen (OPS 2016)
perusteprosessia. Tutkimuksessa selvitettiin perustetyöhön osallistuneiden asiantuntijoiden
näkemyksiä opetussuunnitelmauudistustyön avainkohdista. Siinä valotettiin kasvatusalan
asiantuntijoiden merkitysneuvotteluissa käsittelemiä asioita ja niistä syntyneitä tulkintoja
keskeisessä suomalaisen koulun kehittämiseen liittyvässä prosessissa. Tutkimusaineisto on osa
laajempaa aineistoa, joka kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella kahdesti perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteiden uudistamisprosessin aikana. Ensimmäisen kerran kysely
toteutettiin perustetyön puolivälissä ja uudestaan perusteiden valmistuttua. Tämän tutkimuksen
aineisto koostui niiden asiantuntijoiden vastauksista, jotka vastasivat avoimiin kysymyksiin
molemmilla kyselykerroilla (n = 48). Aineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla. Asiantuntijat
kuvasivat uudistustyön avainkohtina sekä prosessitekijöitä että prosessin tuloksena koostetun
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirjan sisältöjä. Avainkohtina korostuivat
pyrkimys johdonmukaisuuteen, samanmielisyyteen ja yhtenäisyyteen asiakirjan periaatteellisista ja
arvolatautuneista sisällöistä ja toisaalta niiden virittämistä pedagogisista ratkaisuista. Pedagoginen
kehittäminen puolestaan nähtiin vahvasti aktiivisten, autonomisten opettajien oman työn
kehittämisenä, ja näin uudistuksen onnistumisen nähtiin riippuvan paljolti opettajien motivaatioista
ja taidoista. Samanaikaisesti esimerkiksi koulutason merkitysneuvottelujen tukemista ei juurikaan
tuotu esiin uudistuksen säätelijänä.
Originalspråkfinska
TidskriftKasvatus
Volym49
Utgåva4
Sidor (från-till)310-325
Antal sidor16
ISSN0022-927X
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här