Molecular characterization and solution properties of enzymatically tailored arabinoxylans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat