Monipuolisia arviointimenetelmiä

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta (POPS 2014, 47). Sekä perusopetuksen että lukion uudet opetussuunnitelmat edellyttävät monipuolista arviointia, jonka avulla opettaja voi tukea monipuolisia ajattelun taitoja ja yksilöllistä oppimista. (POPS 2014, Halinen ym. 2016, 28.) Monipuolista ja yhtenäistä arviointikulttuuria kehittääkseen täytyy kysyä, millaisia arvioijia opettajat ovat tällä hetkellä.
Arviointi vaatii opettajalta muun muassa monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä. Oppilaille täytyy myös kertoa, miksi ja miten arvioidaan. Opettajan on varmistettava, että oppilas saa käsityksen siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan (E. Vitikka Opetushallituksen asiantuntijaseminaarissa 11.12.2019). Jokaista oppilasta tulee auttaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään yksilöllistä oppimisprosessiaan ja työskentelyään, ja monipuolinen formatiivinen arviointi tukee tätä prosessia. Sen tulee olla yhdenvertaista ja monipuolista ja perustua tavoitteisiin ja kriteereihin. Oikeudenmukainen arviointi perustuu vuorovaikutukseen ja on avointa, ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Myös opettajien välinen yhteistyö on tärkeätä arvioinnin tasavertaisuuden ja suunnitelmallisuuden takaamiseksi. (POPS 2014 luku 6.)
Arviointi on aina ollut opettajan ammattitaidon ydintä, mutta nuoren kasvua tukeva oppimiskäsitys edellyttää entistä monipuolisempien menetelmien käyttöä ja avoimuutta. Olemme toimineet parin vuoden ajan kouluttajina eNorssin arviointihankkeessa Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen. Olemme myös Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkoston Kaaron yhdyshenkilöitä koulussamme. Näiden kytkösten vuoksi olemme kiinnostuneita oman koulumme arviointikulttuurin kehityksestä. Herättääksemme keskustelua haastattelimme opettajia heidän arviointimenetelmistään ja kysyimme eri oppiaineita edustavilta ja eri-ikäisiltä opettajilta heidän arviointitapojaan ja ajatuksiaan arvioinnista.

Originalspråkfinska
Utgivningsår15 jan 2020
StatusPublicerad - 15 jan 2020
MoE-publikationstypEj behörig

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här

@misc{4a5fee833a2d422b8ae2523161934997,
title = "Monipuolisia arviointimenetelmi{\"a}",
abstract = "Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden v{\"a}list{\"a} vuorovaikutusta (POPS 2014, 47). Sek{\"a} perusopetuksen ett{\"a} lukion uudet opetussuunnitelmat edellytt{\"a}v{\"a}t monipuolista arviointia, jonka avulla opettaja voi tukea monipuolisia ajattelun taitoja ja yksil{\"o}llist{\"a} oppimista. (POPS 2014, Halinen ym. 2016, 28.) Monipuolista ja yhten{\"a}ist{\"a} arviointikulttuuria kehitt{\"a}{\"a}kseen t{\"a}ytyy kysy{\"a}, millaisia arvioijia opettajat ovat t{\"a}ll{\"a} hetkell{\"a}. Arviointi vaatii opettajalta muun muassa monipuolisten arviointimenetelmien k{\"a}ytt{\"o}{\"a}. Oppilaille t{\"a}ytyy my{\"o}s kertoa, miksi ja miten arvioidaan. Opettajan on varmistettava, ett{\"a} oppilas saa k{\"a}sityksen siit{\"a}, mit{\"a} h{\"a}nen on tarkoitus oppia ja miten h{\"a}nen suoriutumistaan arvioidaan (E. Vitikka Opetushallituksen asiantuntijaseminaarissa 11.12.2019). Jokaista oppilasta tulee auttaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehitt{\"a}m{\"a}{\"a}n yksil{\"o}llist{\"a} oppimisprosessiaan ja ty{\"o}skentely{\"a}{\"a}n, ja monipuolinen formatiivinen arviointi tukee t{\"a}t{\"a} prosessia. Sen tulee olla yhdenvertaista ja monipuolista ja perustua tavoitteisiin ja kriteereihin. Oikeudenmukainen arviointi perustuu vuorovaikutukseen ja on avointa, ja sit{\"a} toteutetaan yhteisty{\"o}ss{\"a} oppilaiden ja huoltajien kanssa. My{\"o}s opettajien v{\"a}linen yhteisty{\"o} on t{\"a}rke{\"a}t{\"a} arvioinnin tasavertaisuuden ja suunnitelmallisuuden takaamiseksi. (POPS 2014 luku 6.) Arviointi on aina ollut opettajan ammattitaidon ydint{\"a}, mutta nuoren kasvua tukeva oppimisk{\"a}sitys edellytt{\"a}{\"a} entist{\"a} monipuolisempien menetelmien k{\"a}ytt{\"o}{\"a} ja avoimuutta. Olemme toimineet parin vuoden ajan kouluttajina eNorssin arviointihankkeessa Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen. Olemme my{\"o}s Kansallisen arviointiosaamisen kehitt{\"a}misverkoston Kaaron yhdyshenkil{\"o}it{\"a} koulussamme. N{\"a}iden kytk{\"o}sten vuoksi olemme kiinnostuneita oman koulumme arviointikulttuurin kehityksest{\"a}. Her{\"a}tt{\"a}{\"a}ksemme keskustelua haastattelimme opettajia heid{\"a}n arviointimenetelmist{\"a}{\"a}n ja kysyimme eri oppiaineita edustavilta ja eri-ik{\"a}isilt{\"a} opettajilta heid{\"a}n arviointitapojaan ja ajatuksiaan arvioinnista.",
keywords = "516 Kasvatustieteet",
author = "Kaisu Otsamo and Salla Rahila",
year = "2020",
month = "1",
day = "15",
language = "suomi",
type = "Other",

}

Monipuolisia arviointimenetelmiä. / Otsamo, Kaisu; Rahila, Salla.

8 s. 2020, Artikkelissa tarkastellaan opettajahaastatteluiden perusteella tehtyä tutkimusta arviointikäytänteistä ja arviointiosaamisesta..

Forskningsoutput: Övriga bidrag

TY - GEN

T1 - Monipuolisia arviointimenetelmiä

AU - Otsamo, Kaisu

AU - Rahila, Salla

PY - 2020/1/15

Y1 - 2020/1/15

N2 - Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta (POPS 2014, 47). Sekä perusopetuksen että lukion uudet opetussuunnitelmat edellyttävät monipuolista arviointia, jonka avulla opettaja voi tukea monipuolisia ajattelun taitoja ja yksilöllistä oppimista. (POPS 2014, Halinen ym. 2016, 28.) Monipuolista ja yhtenäistä arviointikulttuuria kehittääkseen täytyy kysyä, millaisia arvioijia opettajat ovat tällä hetkellä. Arviointi vaatii opettajalta muun muassa monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä. Oppilaille täytyy myös kertoa, miksi ja miten arvioidaan. Opettajan on varmistettava, että oppilas saa käsityksen siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan (E. Vitikka Opetushallituksen asiantuntijaseminaarissa 11.12.2019). Jokaista oppilasta tulee auttaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään yksilöllistä oppimisprosessiaan ja työskentelyään, ja monipuolinen formatiivinen arviointi tukee tätä prosessia. Sen tulee olla yhdenvertaista ja monipuolista ja perustua tavoitteisiin ja kriteereihin. Oikeudenmukainen arviointi perustuu vuorovaikutukseen ja on avointa, ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Myös opettajien välinen yhteistyö on tärkeätä arvioinnin tasavertaisuuden ja suunnitelmallisuuden takaamiseksi. (POPS 2014 luku 6.) Arviointi on aina ollut opettajan ammattitaidon ydintä, mutta nuoren kasvua tukeva oppimiskäsitys edellyttää entistä monipuolisempien menetelmien käyttöä ja avoimuutta. Olemme toimineet parin vuoden ajan kouluttajina eNorssin arviointihankkeessa Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen. Olemme myös Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkoston Kaaron yhdyshenkilöitä koulussamme. Näiden kytkösten vuoksi olemme kiinnostuneita oman koulumme arviointikulttuurin kehityksestä. Herättääksemme keskustelua haastattelimme opettajia heidän arviointimenetelmistään ja kysyimme eri oppiaineita edustavilta ja eri-ikäisiltä opettajilta heidän arviointitapojaan ja ajatuksiaan arvioinnista.

AB - Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta (POPS 2014, 47). Sekä perusopetuksen että lukion uudet opetussuunnitelmat edellyttävät monipuolista arviointia, jonka avulla opettaja voi tukea monipuolisia ajattelun taitoja ja yksilöllistä oppimista. (POPS 2014, Halinen ym. 2016, 28.) Monipuolista ja yhtenäistä arviointikulttuuria kehittääkseen täytyy kysyä, millaisia arvioijia opettajat ovat tällä hetkellä. Arviointi vaatii opettajalta muun muassa monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä. Oppilaille täytyy myös kertoa, miksi ja miten arvioidaan. Opettajan on varmistettava, että oppilas saa käsityksen siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan (E. Vitikka Opetushallituksen asiantuntijaseminaarissa 11.12.2019). Jokaista oppilasta tulee auttaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään yksilöllistä oppimisprosessiaan ja työskentelyään, ja monipuolinen formatiivinen arviointi tukee tätä prosessia. Sen tulee olla yhdenvertaista ja monipuolista ja perustua tavoitteisiin ja kriteereihin. Oikeudenmukainen arviointi perustuu vuorovaikutukseen ja on avointa, ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Myös opettajien välinen yhteistyö on tärkeätä arvioinnin tasavertaisuuden ja suunnitelmallisuuden takaamiseksi. (POPS 2014 luku 6.) Arviointi on aina ollut opettajan ammattitaidon ydintä, mutta nuoren kasvua tukeva oppimiskäsitys edellyttää entistä monipuolisempien menetelmien käyttöä ja avoimuutta. Olemme toimineet parin vuoden ajan kouluttajina eNorssin arviointihankkeessa Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen. Olemme myös Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkoston Kaaron yhdyshenkilöitä koulussamme. Näiden kytkösten vuoksi olemme kiinnostuneita oman koulumme arviointikulttuurin kehityksestä. Herättääksemme keskustelua haastattelimme opettajia heidän arviointimenetelmistään ja kysyimme eri oppiaineita edustavilta ja eri-ikäisiltä opettajilta heidän arviointitapojaan ja ajatuksiaan arvioinnista.

KW - 516 Kasvatustieteet

M3 - Muu julkaisu

ER -