Monipuolisiset arviointimenetelmät opettajan arviointiosaamisen kulmakivenä

Kaisu Otsamo, Salla Rahila

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

  Sammanfattning

  Suuri osa arvioinnista on opettajien ja oppilaiden välistä vuorovaikutusta (POPS 2014, 47). Sekä perusopetuksen että lukion uudet opetussuunnitelmat edellyttävät monipuolista arviointia, jonka avulla opettaja voi tukea monipuolisia ajattelun taitoja ja yksilöllistä oppimista. (POPS 2014, Halinen ym. 2016, 28.) Monipuolista ja yhtenäistä arviointikulttuuria kehittääkseen täytyy kysyä, millaisia arvioijia opettajat ovat tällä hetkellä.
  Arviointi vaatii opettajalta muun muassa monipuolisten arviointimenetelmien käyttöä. Oppilaille täytyy myös kertoa, miksi ja miten arvioidaan. Opettajan on varmistettava, että oppilas saa käsityksen siitä, mitä hänen on tarkoitus oppia ja miten hänen suoriutumistaan arvioidaan (E. Vitikka Opetushallituksen asiantuntijaseminaarissa 11.12.2019). Jokaista oppilasta tulee auttaa tunnistamaan vahvuuksiaan ja kehittämään yksilöllistä oppimisprosessiaan ja työskentelyään, ja monipuolinen formatiivinen arviointi tukee tätä prosessia. Sen tulee olla yhdenvertaista ja monipuolista ja perustua tavoitteisiin ja kriteereihin. Oikeudenmukainen arviointi perustuu vuorovaikutukseen ja on avointa, ja sitä toteutetaan yhteistyössä oppilaiden ja huoltajien kanssa. Myös opettajien välinen yhteistyö on tärkeätä arvioinnin tasavertaisuuden ja suunnitelmallisuuden takaamiseksi. (POPS 2014 luku 6.)
  Arviointi on aina ollut opettajan ammattitaidon ydintä, mutta nuoren kasvua tukeva oppimiskäsitys edellyttää entistä monipuolisempien menetelmien käyttöä ja avoimuutta. Olemme toimineet parin vuoden ajan kouluttajina eNorssin arviointihankkeessa Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen. Olemme myös Kansallisen arviointiosaamisen kehittämisverkoston Kaaron yhdyshenkilöitä koulussamme. Näiden kytkösten vuoksi olemme kiinnostuneita oman koulumme arviointikulttuurin kehityksestä. Herättääksemme keskustelua haastattelimme opettajia heidän arviointimenetelmistään ja kysyimme eri oppiaineita edustavilta ja eri-ikäisiltä opettajilta heidän arviointitapojaan ja ajatuksiaan arvioinnista.

  Originalspråkfinska
  TidskriftNovissima - Helsingin yliopiston harjoittelukoulujen julkaisu
  Volym2019
  Nummer20.12.2019
  Antal sidor8
  StatusPublicerad - 15 jan. 2020
  MoE-publikationstypD1 Artikel i en branschtidskrift

  Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

  Citera det här