Multimodal Non-Linear Optical Imaging for the Investigation of Drug Nano-/Microcrystal-Cell Interactions

Nicolas Darville, Jukka Saarinen, Antti Isomäki, Leonid Khriachtchev, Patrick Sterkens, Marjolein van Heerden, Pieter Annaert, Leena Peltonen, Helder Almeida Santos, Clare J. Strachan, Guy Van den Mooter

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat