Sammanfattning

Aivohalvaus on merkittävä kansantaloutta rasittava ja yksilön elämänlaatua heikentävä sairaus. Panostus akuuttivaiheen kuntoutukseen on keskeistä myöhemmän sairastavuuden ja toimintakyvyn heikkenemisen ehkäisemiseksi. Käytettäessä musiikkia standardihoidon lisänä aivohalvauspotilaiden kuntoutuminen tehostuu. Musiikkikuntoutus on edullista ja helppoa toteuttaa. Aivoinfarktissa iskemian aiheuttama hapenpuute aiheuttaa stressireaktion, mikä voidaan mitata fysiologisina stressimuuttujina, mielialan heikkenemisenä ja ahdistuksen lisääntymisenä. Seerumin suuri kortisolipitoisuus sekä masennus ennustavat itsenäisesti huonoa toiminnallista lopputulosta ja kortisoli myös lisääntynyttä kuolleisuutta. Musiikin kuuntelu hillitsee näitä stressireaktioita; kortisolipitoisuus pienenee ja mieliala paranee. Musiikin kohentaman mielialan myötä potilaat osallistuvat kuntoutusharjoitteisiin aktiivisemmin, mikä on keskeistä toimintakyvyn palautumiselle. Musiikin kuuntelu myös lisää suoraan aivojen muovautuvuutta, aktivoi aivoja laaja-alaisesti ja tehostaa aivoverenkiertoa.
Originalspråkfinska
TidskriftDuodecim
Volym139
Nummer3
Sidor (från-till)229-235
Antal sidor7
ISSN0012-7183
StatusPublicerad - 2023
MoE-publikationstypA2 Granska artikel i en vetenskaplig tidskrift

Vetenskapsgrenar

  • 515 Psykologi

Citera det här