Näkymiä maaseudun digitalisaatioon: Maatila ICT-hankkeen taustaselvitys

Harri Hakala

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputDigitala eller visuella produkterVetenskaplig

Sammanfattning

Ruralia-instituutti on tehnyt alihankinta Etelä-Savon ammattiopisto Esedulle kirjallisuuden ja haastattelujen avulla selvityksen maaseutuyrityksiin, erityisesti maatiloihin liittyvästä digitalisaatioprosessista. Selvityksen tuloksena tuotettiin neljän näkökulman tarkastelukehikko (1. Data, 2. Toimintamallit/sovellukset 3. Älykkäät koneet 4. Pelillisyys). Tässä esitellään nuo näkökulmat, sovitellaan niitä maaseutuyritysten kontekstiin ja lopuksi pohditaan niiden merkitystä asiantuntijuuden ja koulutuksen kannalta.
Originalspråkfinska
StatusPublicerad - 20 jan. 2015
MoE-publikationstypI1 Audiovisuellt material

Vetenskapsgrenar

  • 113 Data- och informationsvetenskap
  • 4111 Jordbruksvetenskap

Citera det här