Oppilaan matematiikkakuva oppimistuloksena ja oppimisen taustatekijänä

Markku S. Hannula, Marja E. Holm

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Tässä luvussa oppilaan matematiikkakuvalla tarkoitetaan oppilaan tunnesuhtautumista matematiikkaan sekä matematiikkaan liittyvää motivaatiota ja uskomuksia. Uskomukset voivat koskea matematiikkaa, sen oppimista sekä oppilasta itseään matematiikan oppijana. Matematiikkakuva on olennainen osa matematiikan oppimistuloksia, sillä se vaikuttaa oppilaan tulevaan oppimiseen ja elämänuran kannalta olennaisiin koulutusvalintoihin.

Oppilaan matematiikkakuvan muodostumiseen ja muuttumiseen vaikuttavat hänen matematiikasta saamansa kokemukset. Oppilaan matematiikkakuva ei kuitenkaan ole pelkästään yksilötason kysymys, vaan luokan ilmapiiri ja kulttuuri vaikuttavat siihen ratkaisevasti. Vaikka suomalaisoppilailla on vähemmän matematiikka-ahdistusta kuin useimpien muiden maiden oppilailla, ei matematiikka myöskään herätä iloa tai kiinnostusta.

Vaikka sukupuolierot matematiikan kokonaisosaamisessa ovat kadonneet, on pojilla edelleen tyttöjä kansainvälisesti vertaillen paljon korkeampi luottamus omiin matemaattisiin kykyihinsä. Tämä heijastuu selvästi lukiomatematiikan kurssivalinnoissa sekä erityisesti teknisille aloille hakeutumisessa. Artikkelissa esitellään myös aihepiirin tutkimusmenetelmiä keskittyen kyselytutkimuksissa käytettäviin mittareihin.
Originalspråkfinska
Titel på gästpublikationMatematiikan opetus ja oppiminen
RedaktörerJorma Joutsenlahti, Harry Silfverberg, Pekka Räsänen
Antal sidor23
UtgivningsortJyväskylä
FörlagNiilo Mäki Instituutti
Utgivningsdatum2018
Sidor132-154
ISBN (tryckt)978-951-39-7584-5
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypA3 Del av bok eller annan forskningsbok

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här