Osallistumista vai osallistamista? Osallisuuden tarkastelua monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014) oppilaiden
osallisuus on yksi keskeisistä arvoista. Artikkelissa arvioimme osallisuuden
toteutumista yhden monialaisen oppimiskokonaisuuden toteutumisessa.
Aineisto on kerätty ensimmäisen luokan opetuksesta seitsemän viikkoa
kestäneen oppimiskokonaisuuden aikana. Tutkimusaineiston keräämiseen
osallistui 20 oppilasta (10 tyttöä ja 10 poikaa), kaksi luokanopettajaopiskelijaa
ja luokanopettaja, joka toimi myös opetusharjoittelun ohjaajana.
Tutkimusaineisto koostuu neljästä oppilaiden tuottamasta videosta,
opiskelijoiden tekemistä tunti- ja jaksosuunnitelmasta (16 kpl) sekä ohjaavan
opettajan ohjauspäiväkirjasta. Tässä artikkelissa tarkastelemme oppilaiden
osallisuuden toteutumista Roger Hartin (1992) ja Gerison Landsdownin
(2010) malleista johdettujen näkökulmien avulla. Tutkimustulokset osoittavat,
että monialaisen oppimiskokonaisuuden alkuvaihe tapahtui osallistumisen
ja yhteistyöosallisuuden muodoissa, jolloin oppilaat toimivat aikuisen
apuna. Projektin lopputyön, videoiden suunnittelun ja toteuttamisen aikana
oppilailla oli eniten vaikutusmahdollisuuksia omaan työskentelyynsä ja
osallisuuden muoto vaihtui oppilasaloitteiseksi ja heistä tuli oman työnsä
johtajia. Tutkimuksemme tuo esiin yhden mahdollisuuden tarkastella
osallisuuden toteutumista koulupedagogiikassa sekä käytännön esimerkin
siitä, miten monialaisia oppimiskokonaisuuksia on mahdollista toteuttaa läpi
vuoden toimivana työskentelytapana.
Asiasanat: osallisuus, pedagogiikka, monialainen oppimiskokonaisuus, toimintatutk
Originalspråkfinska
TidskriftNuorisotutkimus
Volym36
Nummer1
Sidor (från-till)22-35
Antal sidor14
ISSN0780-0886
StatusPublicerad - 2018
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här