Perspektiv på språkprocessering: Disambiguering av ord och automatisk sammanfattning

Fabian Fagerholm

  Forskningsoutput: AvhandlingKandidatavhandlingAvhandlingar

  Sammanfattning

  Automatisk språkprocessering har efter mer än ett halvt sekel av forskning blivit ett mycket viktigt område inom datavetenskapen. Flera vetenskapligt viktiga problem har lösts och praktiska applikationer har nått programvarumarknaden. Disambiguering av ord innebär att hitta rätt betydelse för ett mångtydigt ord. Sammanhanget, de omkringliggande orden och kunskap om ämnesområdet är faktorer som kan användas för att disambiguera ett ord. Automatisk sammanfattning innebär att förkorta en text utan att den relevanta informationen går förlorad. Relevanta meningar kan plockas ur texten, eller så kan en ny, kortare text genereras på basen av fakta i den ursprungliga texten. Avhandlingen ger en allmän översikt och kort historik av språkprocesseringen och jämför några metoder för disambiguering av ord och automatisk sammanfattning. Problemområdenas likheter och skillnader lyfts fram och metodernas ställning inom datavetenskapen belyses.
  Bidragets titel på inmatningsspråkPerspectives on natural language processing: Word disambiguation and automatic summaries
  Originalspråksvenska
  StatusPublicerad - 9 maj 2005
  MoE-publikationstypG1 Polyteknisk avhandling, fil. kand.-avhandling

  Bibliografisk information

  Kandidatavhandling
  Volume:
  Proceeding volume:

  Vetenskapsgrenar

  • 113 Data- och informationsvetenskap
  • språkprocessering
  • disambiguering av ord
  • automatisk sammanfattning

  Citera det här