Phytochemistry and antifungal activity of Terminalia brownii extracts

Enass Yousif Abdelkarium Salih, Hiba Ali Abdel Rahman, Ashraf Ahmed Mohammed

Forskningsoutput: AvhandlingKandidatavhandling

Citera det här