Plastid trnF pseudogenes are present in Jaltomata, the sister genus of Solanum (Solanaceae): molecular evolution of tandemly repeated structural mutations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat