Positive Regulation of Botulinum Neurotoxin Gene Expression by CodY in Clostridium botulinum ATCC 3502

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Filter
Slutfört

Sökresultat