Potilas vai kuluttaja? - Sähköisellä asioinnilla kohti roolimuutosta

Susanna Helovuori

Forskningsoutput: AvhandlingMagisteruppsats

Sammanfattning

Tutkimus tarkastelee kuluttajien suhtautumista terveydenhuollon sähköisiin palvelukanaviin ja siihen, miten sähköistyminen muuttaa kuluttajan roolia terveydenhuoltosektorilla. Tutkimuksessa analysoitiin potilaiden ja terveydenhuollon ammattilaisten välistä perinteistä potilas-lääkäri rooliasetelmaa sekä pyrittiin ymmärtämään, miten sähköiset terveyspalvelut muuttavat sitä. Lisäksi tarkastellaan terveyspalveluille ominaisia palvelukokemuksia.

Aineisto koostuu kymmenen kuluttajan ja neljän lääkärin yksilöhaastatteluista. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu rooliteoriaan, jonka avulla tarkastellaan kuluttajaa sähköisten terveyspalveluiden käyttäjänä. Rooliteorialla ja siihen liittyvällä rooliasetelmalla analysoidaan potilas-lääkärisuhteessa tapahtuneita, terveyspalveluiden sähköistymisen tuottamia muutoksia. Kuluttajan ja lääkärin roolit sähköisessä terveyspalveluympäristössä esitetään rooliteorian draamallisesta näkökulmasta, teatterirooleja soveltaen. Roolin muutosta puolestaan hahmotetaan tarkemmin rooliteoriaan perustuvalla roolievoluutiolla. Aineiston analyysissä on hyödynnetty teemoittelua ja tyypittelyä.

Terveydenhuollossa kehitetään jatkuvasti lisää uusia, sähköisiä palvelumuotoja potilaiden käyttöön ja vastuuta siirretään yhä enemmän lääkäriltä potilaille. Tutkimus osoittaa, että potilaat ovat valmiita vastaanottamaan vastuullisemman ja aktiivisemman potilaskuluttajan roolin, kun tietotekniset taidot ovat riittävät. Tutkimus osoittaa myös perinteisen potilaan ja lääkärin valtasuhteen muuttuneen enemmän kohti yhteistyötä. Potilas näyttäytyy nyt hoitosuhteen yhteistyökumppanina ja perinteinen, passiivinen sivurooli on muuttunut kohti aktiivisempaa pääroolia. Tutkimuksessa haastatellut lääkärit tukevat myös näkemyksillään tätä kehitystä.
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsinki
Förlag
StatusPublicerad - 2012
MoE-publikationstypG2 Masteruppsats, polyteknisk masteruppsats

Vetenskapsgrenar

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa
  • 512 Företagsekonomi

Citera det här