Process-induced structural properties and starch digestibility of high-fibre extruded products

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling

Filter
Arrangemang av och deltagande i konferens/workshop/kurs/seminarium

Sökresultat