Puhelin- ja videovastaanotot psykiatrian potilastyössä: työntekijöiden kokemuksia pandemia-ajalta

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Lähtökohdat : HUS Psykiatriassa siirryttiin COVID-19-pandemian kiihdyttyä maaliskuussa 2020 laajamittaisesti puhelin- ja videovälitteisiin etävastaanottoihin. Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden kokemuksia etävastaanottojen soveltuvuudesta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Menetelmät : HUS Psykiatrian avohoidon potilastyöhön osallistuvalta henkilökunnalta kartoitettiin sähköisellä kyselyllä etävastaanottojen kuormittavuutta. Osallistujia pyydettiin arvioimaan niiden soveltuvuutta erilaisten potilasryhmien hoidossa. Anonyymejä vastauksia saatiin 370. Tulokset : Potilasryhmittäin kokemukset puhelin- ja videovastaanottojen soveltuvuudesta erosivat jossain määrin toisistaan. Videovastaanotot arvioitiin kauttaaltaan puheluja soveltuvammiksi psykiatrisen hoidon eri osa-alueilla. Päätelmät : Psykiatrinen avohoito voi olla tulevaisuudessa laajemmin toteutettavissa etävastaanottojen avulla.
Originalspråkfinska
TidskriftSuomen lääkärilehti
Volym76
Nummer14
Sidor (från-till)880-894
Antal sidor15
ISSN0039-5560
StatusPublicerad - 2021
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Bibliografisk information

Teema : uniapnea. Vertaisarvioitu.

Vetenskapsgrenar

  • 3124 Neurologi och psykiatri
  • 316 Vårdvetenskap

Citera det här