Reconfigurations in sustainability transitions: a systematic and critical review

Senja Laakso, Riikka Aro, Eva Heiskanen, Minna Kaljonen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Sökresultat