Selvitys ohjelmistolupajärjestelmän perustuslainmukaisuudesta sananvapauden ja elinkeinovapauden näkökulmasta

Päivi Tiilikka, Tuomas Ojanen, Inka Leena Vairimaa

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/konferenshandlingKapitelVetenskaplig

Sammanfattning

Televisio- ja radiotoiminnan harjoittaminen maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa on säädetty toimiluvanvaraiseksi televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain (744/1998) 7 §:ssä. Toimiluvan eli ohjelmistoluvan myöntää valtioneuvosto.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pitänyt toimilupajärjestelmää lähtökohtaisesti ongelmallisena perustuslain 12 §:n sananvapaussäännöksen sisältämän ennakkoesteiden kiellon kannalta. Toimilupajärjestelmä merkitsee rajoitusta myös perustuslain 18 §:ssä turvattuun elinkeinovapauteen. Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä pidettiin kuitenkin toimilupajärjestelmän ylläpitämistä mahdollisena, jos sen tarpeellisuus voidaan perustella sananvapauden toteutumisen kannalta hyväksyttävillä syillä.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 3/2010 vp katsonut, että lupajärjestelmää voidaan edelleen perustella taajuuksien niukkuudella. Samalla valiokunta kuitenkin huomautti, että tarve nykyisen kaltaiselle järjestelmälle tulee tulevaisuudessa todennäköisesti olennaisesti vähenemään erityisesti kilpailevien jakeluteiden kehittymisen vuoksi. Valiokunnan mukaan myös ”lupajärjestelmän sallittavuuden valtiosääntöoikeudellisia perusteita joudutaan tällöin arvioimaan uudelleen (vrt. PeVL 8/2002 vp, s. 2—3, PeVL 19/1998 vp, s. 3/I).”

Selvityksessä kuvataan nykyinen ohjelmistolupajärjestelmä, taajuuksien jakaminen, digitalisointi ja taajuuksien käytön tehostuminen sekä muut asian arvioinnin kannalta relevantit seikat. Lopuksi selvityksessä arvioidaan toimilupajärjestelmän sallittavuuden valtiosääntöoikeudellisia perusteita ottaen huomioon perustuslaissa turvattu sananvapaus ja elinkeinovapaus.

Selvityksen laativat ja sen sisällöstä vastaavat viestintäoikeuden dosentti Päivi Tiilikka ja professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta. Oikeustieteen ylioppilas Inka Vairimaa on ollut suureksi avuksi kerätessään ja dokumentoidessaan pohjatietoja ja huolehtiessaan selvityksen ulkoasusta.
Originalspråkfinska
Titel på gästpublikationSelvitys ohjelmistolupajärjestelmän perustuslainmukaisuudesta sananvapauden ja elinkeinovapauden näkökulmasta
Antal sidor56
FörlagHelsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti
Utgivningsdatum18 apr 2012
StatusPublicerad - 18 apr 2012
MoE-publikationstypB2 Del av bok eller annan forskningsbok

Vetenskapsgrenar

  • 513 Juridik

Citera det här

Tiilikka, P., Ojanen, T., & Vairimaa, I. L. (2012). Selvitys ohjelmistolupajärjestelmän perustuslainmukaisuudesta sananvapauden ja elinkeinovapauden näkökulmasta. I Selvitys ohjelmistolupajärjestelmän perustuslainmukaisuudesta sananvapauden ja elinkeinovapauden näkökulmasta Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti.