Social work in digital transfer

Blending services for the next generation

Bidragets titel på inmatningsspråk: Socialt arbete i digital förändring

Camilla Pauliina Granholm

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Sammanfattning

Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har under de senaste årtionden skett snabbt. Smarttelefoner och surfplattor har gjort internet och den virtuella dimensionen mobil och ständigt närvarande i vår vardag. Syftet med den här avhandlingen är att utgående från fyra delstudier, med fokus på IKT-användningen bland (potentiella) klienter inom socialservice, undersöka vilka konsekvenser, möjligheter och risker som behöver beaktas om och när IKT implementeras i socialt arbete i framtiden.

Min vetenskapsfilosofiska utgångspunkt finns inom pragmatismen. Pragmatismen är en framtidsorienterad epistemologi som inte enbart intresserar sig för det som är just nu, utan också för det som håller på och blir till. Denna tankeram lämpar sig väl för situationer där omständigheterna förändras och tidigare kunskap och erfarenheter av den “bästa praktiken inte längre är användbara, och där nya, framtida tillämpningar är under utveckling. Mitt närmandesätt är explorativt.

Forskningsprocessen sträcker sig över nästan tio år och de fyra delstudierna som presenteras i den här avhandlingen omfattar fyra olika forskningsmaterial som har samlats in vid olika tillfällen mellan åren 2005 och 2014. Min forskning bidrar med en konkret inblick i hurdan inställningen till IKT bland (potentiella) socialserviceklienter är. I korthet visar delstudierna att IKT bland (unga) människor används som en arena för deltagande och som en källa till socialt stöd. För unga i riskzonen för marginalisering erbjuder IKT en kanal genom vilken de för en stund kan fly sina vardagsproblem och ta del av vardagen bland ungdomar som lever annorlunda liv än de själva.

I den här avhandlingen introduceras flerdimensionellt socialt arbete (blended social work), en tankeram som utvecklats som verktyg för att placera in delstudierna i en kontext, i skärningspunkten mellan socialt arbete och IKT, som är under ständig utveckling. Tankeramen kan också mera generellt ses som ett verktyg som kan användas för undersökningar som strävar efter att förstå socialt arbete i en tid av digitalisering som karaktäriseras av ständig närvaro i två dimensioner, både den uppkopplade (online) och den frånkopplade (offline). Flerdimensionellt socialt arbete har i den här avhandlingen förankrats i socialt arbete med den globala definitionen av socialt arbete som utgångspunkt. Dessutom har resultaten av delstudierna och begreppen socialt stöd, deltagande och stärkande relationer (empowering bonding) använts som utgångspunkter vid utforskandet av hur flerdimensionellt socialt arbete kunde konkretiseras. I avhandlingen lämnas begreppet flerdimensionellt arbete öppet för vidare utveckling med hänvisning till att framtida forskning borde fokusera på de kommande generationernas behov och förväntningar.
Originalspråkengelska
UtgivningsortHelsingfors
Förlag
Tryckta ISBN978-952-7078-11-2
Elektroniska ISBN978-952-7078-12-9
StatusPublicerad - 15 apr 2016
MoE-publikationstypG5 Doktorsavhandling (artikel)

Vetenskapsgrenar

  • 5145 Socialarbete
  • flerdimensionellt socialt arbete (blended social work)
  • digitalisering
  • informations- och kommunikationsteknologi (IKT)
  • Pragmatism
  • socialt arbete
  • ungdomar

Citera det här

Granholm, C. P. (2016). Social work in digital transfer: Blending services for the next generation. Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området.
Granholm, Camilla Pauliina. / Social work in digital transfer : Blending services for the next generation. Helsingfors : Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, 2016. 169 s.
@phdthesis{ec2b6406a1e343d899c9f2a083a9289a,
title = "Social work in digital transfer: Blending services for the next generation",
abstract = "Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har under de senaste {\aa}rtionden skett snabbt. Smarttelefoner och surfplattor har gjort internet och den virtuella dimensionen mobil och st{\"a}ndigt n{\"a}rvarande i v{\aa}r vardag. Syftet med den h{\"a}r avhandlingen {\"a}r att utg{\aa}ende fr{\aa}n fyra delstudier, med fokus p{\aa} IKT-anv{\"a}ndningen bland (potentiella) klienter inom socialservice, unders{\"o}ka vilka konsekvenser, m{\"o}jligheter och risker som beh{\"o}ver beaktas om och n{\"a}r IKT implementeras i socialt arbete i framtiden. Min vetenskapsfilosofiska utg{\aa}ngspunkt finns inom pragmatismen. Pragmatismen {\"a}r en framtidsorienterad epistemologi som inte enbart intresserar sig f{\"o}r det som {\"a}r just nu, utan ocks{\aa} f{\"o}r det som h{\aa}ller p{\aa} och blir till. Denna tankeram l{\"a}mpar sig v{\"a}l f{\"o}r situationer d{\"a}r omst{\"a}ndigheterna f{\"o}r{\"a}ndras och tidigare kunskap och erfarenheter av den “b{\"a}sta praktiken inte l{\"a}ngre {\"a}r anv{\"a}ndbara, och d{\"a}r nya, framtida till{\"a}mpningar {\"a}r under utveckling. Mitt n{\"a}rmandes{\"a}tt {\"a}r explorativt. Forskningsprocessen str{\"a}cker sig {\"o}ver n{\"a}stan tio {\aa}r och de fyra delstudierna som presenteras i den h{\"a}r avhandlingen omfattar fyra olika forskningsmaterial som har samlats in vid olika tillf{\"a}llen mellan {\aa}ren 2005 och 2014. Min forskning bidrar med en konkret inblick i hurdan inst{\"a}llningen till IKT bland (potentiella) socialserviceklienter {\"a}r. I korthet visar delstudierna att IKT bland (unga) m{\"a}nniskor anv{\"a}nds som en arena f{\"o}r deltagande och som en k{\"a}lla till socialt st{\"o}d. F{\"o}r unga i riskzonen f{\"o}r marginalisering erbjuder IKT en kanal genom vilken de f{\"o}r en stund kan fly sina vardagsproblem och ta del av vardagen bland ungdomar som lever annorlunda liv {\"a}n de sj{\"a}lva. I den h{\"a}r avhandlingen introduceras flerdimensionellt socialt arbete (blended social work), en tankeram som utvecklats som verktyg f{\"o}r att placera in delstudierna i en kontext, i sk{\"a}rningspunkten mellan socialt arbete och IKT, som {\"a}r under st{\"a}ndig utveckling. Tankeramen kan ocks{\aa} mera generellt ses som ett verktyg som kan anv{\"a}ndas f{\"o}r unders{\"o}kningar som str{\"a}var efter att f{\"o}rst{\aa} socialt arbete i en tid av digitalisering som karakt{\"a}riseras av st{\"a}ndig n{\"a}rvaro i tv{\aa} dimensioner, b{\aa}de den uppkopplade (online) och den fr{\aa}nkopplade (offline). Flerdimensionellt socialt arbete har i den h{\"a}r avhandlingen f{\"o}rankrats i socialt arbete med den globala definitionen av socialt arbete som utg{\aa}ngspunkt. Dessutom har resultaten av delstudierna och begreppen socialt st{\"o}d, deltagande och st{\"a}rkande relationer (empowering bonding) anv{\"a}nts som utg{\aa}ngspunkter vid utforskandet av hur flerdimensionellt socialt arbete kunde konkretiseras. I avhandlingen l{\"a}mnas begreppet flerdimensionellt arbete {\"o}ppet f{\"o}r vidare utveckling med h{\"a}nvisning till att framtida forskning borde fokusera p{\aa} de kommande generationernas behov och f{\"o}rv{\"a}ntningar.",
keywords = "5145 Social work, flerdimensionellt socialt arbete (blended social work), digitalisering, informations- och kommunikationsteknologi (IKT), Pragmatism, socialt arbete, ungdomar",
author = "Granholm, {Camilla Pauliina}",
year = "2016",
month = "4",
day = "15",
language = "English",
isbn = "978-952-7078-11-2",
series = "Mathilda Wrede Institute Research Reports",
publisher = "Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala omr{\aa}det",
number = "1/2016",
address = "Finland",

}

Social work in digital transfer : Blending services for the next generation. / Granholm, Camilla Pauliina.

Helsingfors : Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, 2016. 169 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

TY - THES

T1 - Social work in digital transfer

T2 - Blending services for the next generation

AU - Granholm, Camilla Pauliina

PY - 2016/4/15

Y1 - 2016/4/15

N2 - Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har under de senaste årtionden skett snabbt. Smarttelefoner och surfplattor har gjort internet och den virtuella dimensionen mobil och ständigt närvarande i vår vardag. Syftet med den här avhandlingen är att utgående från fyra delstudier, med fokus på IKT-användningen bland (potentiella) klienter inom socialservice, undersöka vilka konsekvenser, möjligheter och risker som behöver beaktas om och när IKT implementeras i socialt arbete i framtiden. Min vetenskapsfilosofiska utgångspunkt finns inom pragmatismen. Pragmatismen är en framtidsorienterad epistemologi som inte enbart intresserar sig för det som är just nu, utan också för det som håller på och blir till. Denna tankeram lämpar sig väl för situationer där omständigheterna förändras och tidigare kunskap och erfarenheter av den “bästa praktiken inte längre är användbara, och där nya, framtida tillämpningar är under utveckling. Mitt närmandesätt är explorativt. Forskningsprocessen sträcker sig över nästan tio år och de fyra delstudierna som presenteras i den här avhandlingen omfattar fyra olika forskningsmaterial som har samlats in vid olika tillfällen mellan åren 2005 och 2014. Min forskning bidrar med en konkret inblick i hurdan inställningen till IKT bland (potentiella) socialserviceklienter är. I korthet visar delstudierna att IKT bland (unga) människor används som en arena för deltagande och som en källa till socialt stöd. För unga i riskzonen för marginalisering erbjuder IKT en kanal genom vilken de för en stund kan fly sina vardagsproblem och ta del av vardagen bland ungdomar som lever annorlunda liv än de själva. I den här avhandlingen introduceras flerdimensionellt socialt arbete (blended social work), en tankeram som utvecklats som verktyg för att placera in delstudierna i en kontext, i skärningspunkten mellan socialt arbete och IKT, som är under ständig utveckling. Tankeramen kan också mera generellt ses som ett verktyg som kan användas för undersökningar som strävar efter att förstå socialt arbete i en tid av digitalisering som karaktäriseras av ständig närvaro i två dimensioner, både den uppkopplade (online) och den frånkopplade (offline). Flerdimensionellt socialt arbete har i den här avhandlingen förankrats i socialt arbete med den globala definitionen av socialt arbete som utgångspunkt. Dessutom har resultaten av delstudierna och begreppen socialt stöd, deltagande och stärkande relationer (empowering bonding) använts som utgångspunkter vid utforskandet av hur flerdimensionellt socialt arbete kunde konkretiseras. I avhandlingen lämnas begreppet flerdimensionellt arbete öppet för vidare utveckling med hänvisning till att framtida forskning borde fokusera på de kommande generationernas behov och förväntningar.

AB - Utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologin (IKT) har under de senaste årtionden skett snabbt. Smarttelefoner och surfplattor har gjort internet och den virtuella dimensionen mobil och ständigt närvarande i vår vardag. Syftet med den här avhandlingen är att utgående från fyra delstudier, med fokus på IKT-användningen bland (potentiella) klienter inom socialservice, undersöka vilka konsekvenser, möjligheter och risker som behöver beaktas om och när IKT implementeras i socialt arbete i framtiden. Min vetenskapsfilosofiska utgångspunkt finns inom pragmatismen. Pragmatismen är en framtidsorienterad epistemologi som inte enbart intresserar sig för det som är just nu, utan också för det som håller på och blir till. Denna tankeram lämpar sig väl för situationer där omständigheterna förändras och tidigare kunskap och erfarenheter av den “bästa praktiken inte längre är användbara, och där nya, framtida tillämpningar är under utveckling. Mitt närmandesätt är explorativt. Forskningsprocessen sträcker sig över nästan tio år och de fyra delstudierna som presenteras i den här avhandlingen omfattar fyra olika forskningsmaterial som har samlats in vid olika tillfällen mellan åren 2005 och 2014. Min forskning bidrar med en konkret inblick i hurdan inställningen till IKT bland (potentiella) socialserviceklienter är. I korthet visar delstudierna att IKT bland (unga) människor används som en arena för deltagande och som en källa till socialt stöd. För unga i riskzonen för marginalisering erbjuder IKT en kanal genom vilken de för en stund kan fly sina vardagsproblem och ta del av vardagen bland ungdomar som lever annorlunda liv än de själva. I den här avhandlingen introduceras flerdimensionellt socialt arbete (blended social work), en tankeram som utvecklats som verktyg för att placera in delstudierna i en kontext, i skärningspunkten mellan socialt arbete och IKT, som är under ständig utveckling. Tankeramen kan också mera generellt ses som ett verktyg som kan användas för undersökningar som strävar efter att förstå socialt arbete i en tid av digitalisering som karaktäriseras av ständig närvaro i två dimensioner, både den uppkopplade (online) och den frånkopplade (offline). Flerdimensionellt socialt arbete har i den här avhandlingen förankrats i socialt arbete med den globala definitionen av socialt arbete som utgångspunkt. Dessutom har resultaten av delstudierna och begreppen socialt stöd, deltagande och stärkande relationer (empowering bonding) använts som utgångspunkter vid utforskandet av hur flerdimensionellt socialt arbete kunde konkretiseras. I avhandlingen lämnas begreppet flerdimensionellt arbete öppet för vidare utveckling med hänvisning till att framtida forskning borde fokusera på de kommande generationernas behov och förväntningar.

KW - 5145 Social work

KW - flerdimensionellt socialt arbete (blended social work)

KW - digitalisering

KW - informations- och kommunikationsteknologi (IKT)

KW - Pragmatism

KW - socialt arbete

KW - ungdomar

M3 - Doctoral Thesis

SN - 978-952-7078-11-2

T3 - Mathilda Wrede Institute Research Reports

PB - Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

CY - Helsingfors

ER -

Granholm CP. Social work in digital transfer: Blending services for the next generation. Helsingfors: Finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området, 2016. 169 s. (Mathilda Wrede Institute Research Reports; 1/2016).