Soluautomaattien approksimaatioista

  Forskningsoutput: AvhandlingKandidatavhandlingAvhandlingar

  Sammanfattning

  Tässä tutkielmassa tarkastelen soluautomaatteja ja niiden yleisesti käytettyj
  ä keskivertokenttä- ("mean field") ja pariapproksimaatioita. Määrittelen soluautomaatin käsitteen yleisellä tasolla ja kuvailen kolme eri tyypillisesti käytettyä soluautomaattityyppiä, joista kahdesta esimerkkeinä mainitsen John
  Conwayn tunnetun "Game of Life" -soluautomaatin sekä epidemiologian alalla
  yleisesti käytetyn hilakontaktiprosessin. Tutkielman toisessa osassa esittelen
  eri tapoja, joilla soluautomaattien käyttäytymistä voidaan analyyttisesti
  approksimoida ja karakterisoida, mukaanlukien niin kutsuttu soluautomaatin
  aktiviteetti (λ) sekä yllämainitut keskivertokenttä- ja pariapproksimaatiot.
  Kahta jälkimmäistä sovellan hilakontaktiprosessiin, ja vertailen näin saatuja
  tuloksia.
  Originalspråkfinska
  StatusPublicerad - 4 mar 2009
  MoE-publikationstypG1 Polyteknisk avhandling, fil. kand.-avhandling

  Vetenskapsgrenar

  • 111 Matematik

  Citera det här