Sosiaalipoliittiset toimet koronapandemian aikana vuonna 2020: Vertailututkimus Suomesta ja 12 muusta OECD-maasta

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

Tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia pandemiaan liittyviä sosiaalipoliittisia toimia Suomi ja 12 muuta OECD-maata toteuttivat vuonna 2020. Lisäksi analysoitiin, millaisia muutoksia toimet olivat suhteessa pandemiaa edeltäviin politiikkatoimiin. Tutkimusaineisto koottiin ensisijaisesti hallitusten, parlamenttien ja ministeriöiden dokumenteista. Tutkimuksessa analysoitiin yhteensä 208 sosiaalipoliittista tointa regiimiteorian pohjalta valituissa maissa: Suomi, Norja, Ruotsi, Tanska, Islanti, Alankomaat, Saksa, Espanja, Italia, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Etelä-Korea ja Japani. Toimet liittyivät työttömyysturvaan, sairausvakuutukseen, lapsiperheiden etuuksiin, eläkkeisiin, viimesijaisiin tukiin, suoriin tulonsiirtoihin, työllisyyden edistämiseen, asumisen tukemiseen, opiskelijoiden etuuksiin ja ylivelkaantuneisuuden ehkäisyyn.

Sosiaalipoliittisissa muutoksissa korostuivat etuuksien tasokorotukset, omavastuupäivien poistot ja etuusjaksojen pidennykset. Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa tämänkaltaisten muutosten suhteellinen osuus oli suurin. Sen sijaan viimesijaista sosiaaliturvaa muutettiin vähiten. Sosiaaliturvaa laajennettiin 11 maassa. Uusista toimista yleisimpiä olivat kerta­luontoiset tulonsiirrot kahdeksassa maassa. Pandemian aikaiset toimet eivät olleet pelkästään reagointia toteutuneisiin riskeihin, vaan niiden avulla myös ennaltaehkäistiin uusien riskien toteutumista.
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagSosiaali- ja terveysministeriö
Antal sidor93
ISBN (elektroniskt)978-952-00-8356-4
StatusPublicerad - 10 dec. 2021
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Publikationsserier

NamnSosiaaliturvakomitean julkaisuja
FörlagSosiaali- ja terveysministeriö
Nr.2021:2
ISSN (elektroniskt)2670-3858

Vetenskapsgrenar

  • 5142 Social- och samhällspolitik

Citera det här