Survey of the Finnish research data management training 2020 and 2021

Päivi Kanerva, Hannele Keckman-Koivuniemi, Tanja Marjukka Lindholm, Laura Mure, Maria Söderholm

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sökresultat