Sustainable food-packaging materials based on future biorefinery products: xylans and mannans

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Filter
Slutfört

Sökresultat