Symboliset musiikkihakumenetelmät

Mika Turkia

  Forskningsoutput: AvhandlingKandidatavhandlingAvhandlingar

  Sammanfattning

  Työssä esitetään yleiskatsaus symbolista musiikkitietoa käyttäviin musiikkihakualgoritmeihin. Perusongelmana on melodiaa kuvaavan hakuhahmon etsintä valitussa muodossa esitetyistä musiikkikappaleista. Perinteisesti algoritmit ovat pohjautuneet merkkijonomenetelmiin, jotka on tarkoitettu yksiulotteisen tekstihahmon etsintään yksiulotteisesta tekstiaineistosta. Ne toimivat hyvin haettaessa yksiäänistä melodiaa yksiäänisestä aineistosta, mutta suurin osa musiikista on moniäänistä. Merkkijonomenetelmiin perustuvia moniäänisen aineiston käsittelyyn kykeneviä algoritmeja ovat mm. ShiftOrAnd, IntervalMatching ja MonoPoly. Moniäänisyyden hallinta merkkijonopohjaisilla tekniikoilla on kuitenkin vaikeaa, koska moniääninen musiikkitieto on luontevimmin kuvattavissa moniulotteiseksi. Geometrisella lähestymistavalla useat ongelmat ratkeavat triviaalisti. Geometrisia algoritmeja ovat mm. SIA(M)E, P1, P2 ja P3. Työssä esitellään myös prototyyppiohjelmisto, johon edellä mainittuja algoritmeja on toteutettu.
  Originalspråkfinska
  UtgivningsortHelsinki
  Förlag
  StatusPublicerad - 17 mar 2003
  MoE-publikationstypG1 Polyteknisk avhandling, fil. kand.-avhandling

  Vetenskapsgrenar

  • 113 Data- och informationsvetenskap
  • 6131 Teater, dans, musik, övrig scenkonst

  Citera det här

  Turkia, M. (2003). Symboliset musiikkihakumenetelmät. Helsingin yliopisto, tietojenkäsittelytieteen laitos. http://www.cs.helsinki.fi/u/turkia/music/