Task-Difficulty Homeostasis in Car Following Models: Experimental Validation Using Self-Paced Visual Occlusion

Jami Pekkanen, Otto Lappi, Teemu Itkonen, Heikki Summala

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat