The effectiveness of Nurture and Play: a mentalisation-based parenting group intervention for prenatally depressed mothers

S. J. Salo, M. Flykt, Jukka Mäkelä, Z. Biringen, M. Kalland, Marjukka Pajulo, R. L. Punamaki

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat