The Hunter and the Asses: A Neo-Assyrian Paean Glorifying Shalmaneser III

Sebastian Fink, Simo Parpola

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sökresultat