The Professionalisation of Corporate Art Collecting in Finland: the Case of Disposals as part of Active Collection Management

Nina Robbins, Teija Luukkanen-Hirvikoski

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Yhteisartikkelimme käsittelee suomalaisten yrityskokoelmien ammatillistumista, josta yhtenä esimerkkinä on taideteosten hallitut poistoprosessit. Suomalaisten museoiden ja yritysten taidekokoelmissa on kokoelmaidentiteetin kannalta sekä taidehistoriallisesti arvokasta taidetta että marginaalista materiaalia. Tarkastelemme yritysten taidekokoelmia osana kansallista kulttuuriperintöä ja taidevarantoa sekä osana taidehistoriallista ja museologista jatkumoa. Liitämme yritysten viime vuosien poistoprosessit osaksi laajempaa pyrkimystä täsmentää yritystaiteen identiteettiä ja ammatillistumista.

Esittelemme muutamia esimerkkejä suunnitelmallisista kokoelmapoistoista. Käsittelemme mm. näitä teemoja: miten poistot on toteutettu, ketkä poistopäätöksiä tekevät, millä perusteilla tietty osa kokoelmasta poistetaan ja miten poistot muuttavat kokoelmien luonnetta tai vaikuttavat taiteen esittämiseen. Artikkelin esimerkit ovat OP Ryhmän taidekokoelma, Postin taidekokoelma, Taidesäätiö Meritan kokoelma ja Nokian kokoelma, joiden poistoprosessit ovat olleet keskenään erilaisia. Hyödynnämme artikkelissa väitöstutkimuksiamme (2015 ja 2016), mutta teemme esimerkkitapausten kohdalla myös uutta tutkimusta (haastattelut, arkistoaineistot).

Yrityksillä ei ole samoja kokoelmanhallinnallisia velvoitteita kuin museoilla, mutta joissakin yrityksissä työskennellään kokoelmanhallinnan parissa samalla tavoin kuin Suomen eri muistiorganisaatioissa. Samalinjainen työskentely eheyttää museoiden ulkopuolisten kokoelmien kokoelmakäsitystä, ja näin yrityksen tiloissa esitetyt taideteokset ovat muutakin kuin satunnaisia kuvia seinillä. Taideteosten harkitut ripustukset ja marginaalisten teosten kokoelmanhallinnalliset poistoprosessit ovat keinoja taidekokoelman fokuksen tarkentamiseksi. Esimerkiksi OP Ryhmän toimitilan suunnitteluvaiheessa varattiin tietyt seinäalueet taiteen sijoituspaikoiksi ja näin teoksia on voitu ripustaa mielekkäissä ryhmissä. Tämä on osaltaan vahvistanut yrityksen kokoelmakäsitystä. Toinen keino on aktiivisesti ylläpidetyt ja hallitut poistoprosessit, jotka ovat johtaneet täsmällisempään kokoelmaidentiteettiin.

Kirjoitamme englanninkielisen tieteellisen artikkelin, joka julkaistaan taiteentutkimuksen alan kansainvälisessä julkaisussa. Tuomme artikkelilla kotimaisen yritystaiteen ja sen ammatillistumiskehityksen osaksi kansainvälistä taidehistorian ja museologian keskustelua. Artikkelissa noudatetaan Helsingin ja Jyväskylän yliopistojen tutkimusetiikkaa ja hyvää tieteellistä käytäntöä. Teksti käytetään kielentarkastuksessa ennen sen julkaisemista. Artikkelin käsikirjoitus valmistuu alkuvuodesta 2019.

Tietoja kirjoittajista:

Dr. Nina Robbins, yliopistonlehtori
Helsingin yliopisto
Kulttuurien tutkimuksen osasto: museologia
nina.robbins@helsinki.fi

Artikkelissa esitellään OP ryhmän poistoprosessi aktiivisena osana yrityskokoelmien kokoelmanhallintaa. Nina Robbinsin väitöstutkimus (2016) käsitteli suomalaisten taidemuseoiden poistoja. Hän on tutkimustulosten pohjalta suunnitellut OP Ryhmän taidekokoelman poistoprosessin, jossa on päästy vuoden 2018 aikana varsinaiseen toteutusvaiheeseen.
Linkki väitöskirjaan: https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/49177/978-951-39-6581-5_vaitos16042016.pdf?sequence=1

Dr. Teija Luukkanen-Hirvikoski, tutkijatohtori
Jyväskylän yliopisto
Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos: taidehistoria
teija.luukkanen-hirvikoski@jyu.fi
Teija Luukkanen-Hirvikosken väitöstutkimus (2015) käsitteli suomalaisten yritysten taidekokoelmia ja taiteen merkityksiä elinkeinoelämässä. Linkki väitöskirjaan: https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/47258 Hän on työskennellyt mm. taideasiantuntijana Stora Enso Suomen taidesäätiössä ja monitieteistä taideteostutkimusta tekevässä Recenart Oy:ssä sekä opetus- ja tutkimustehtävissä Jyväskylän yliopistossa.
Originalspråkengelska
TidskriftCurator
ISSN0011-3069
Status!!In preparation - 10 jan 2021
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Citera det här