Tie laaja-alaiseen osaamiseen / Road to 21st Century Competence: L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

Tavoitteena on, että peruskoulun jälkeen oppilailla on valmiudet toimia itsenäisemmin
arjen käytännön asioissa. Koulun tehtävä on tukea moninaisten
taitojen kehittymistä, jotka mahdollistavat itsenäisen ja kestävän elämäntavan.
Tavoitteena on, että omaa ja muiden hyvinvointia edistetään arjessa kestävillä ja turvallisilla valinnoilla ja ymmärretään omien tekojen ja valintojen laajemmat vaikutukset ympäröiviin ihmisiin. Koska nyky-yhteiskunnassa median ja teknologian rooli arjessa on yhä suurempi, teknologian käytön säätely sekä kuluttajatietoisuus nousevat yhä tärkeämmiksi taidoiksi. On tärkeää, että jo kouluikäisenä opitaan hahmottamaan arjen aikatauluja ja niitä kokonaisuuksia, joista oma arki muodostuu. Myös oman talouden hallintataidot luovat pohjan oppilaan itsenäiselle toiminnalle tulevaisuudessa. Turvallinen liikkuminen, yhteisten liikennesääntöjen ymmärtäminen ja noudattaminen sekä turvallisuuteen yleisesti vaikuttavat tekijät ovat tärkeitä teemoja, joita koulussakin tulee käsitellä.
Originalspråkfinska
Utgivningsår2017
StatusPublicerad - 2017
Externt publiceradJa
MoE-publikationstypEj behörig

Citera det här