Tie laaja-alaiseen osaamiseen / Road to 21st Century Competence: L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen / T7 Participating, Influencing and Building a Sustainable Future

Forskningsoutput: Övriga bidrag

Sammanfattning

Tie laaja-alaiseen osaamiseen on arviointityökalu, jonka avulla opettajat voivat arvioida kuinka hyvin he osaavat suunnitella opetustaan
laaja-alaisen osaamisen mahdollistamiseksi. Työkalun avulla opettajat voivat löytää omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä
ideoita laaja-alaisen osaamisen toteuttamisesta arkipäivän koulutyössä. Arviointityökalu auttaa myös kokonaisia kouluyhteisöjä arvioimaan
millaiset mahdollisuudet oppilaille tarjotaan laaja-alaisen osaamisen oppimiseen. Arviointityökalu perustuu opetussuunnitelmaan
ja tukee opetussuunnitelman toteutumista, sen esittelemää pedagogiikkaa sekä oppimiskäsitystä. Arviointityökalu on tarkoitettu
kaikkien Suomen opettajien, koulujen ja kuntien käyttöön!
Originalspråkfinska
Utgivningsår2017
StatusPublicerad - 2017
Externt publiceradJa
MoE-publikationstypEj behörig

Citera det här