Towards more reliable in vitro drug testing for head and neck squamous cell carcinoma via a human tumor–derived matrix

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandlingSamling av artiklar

Sammanfattning

Pään ja kaulan alueen syöpä on maailmanlaajuisesti kahdeksanneksi yleisin syöpätyyppi. Kehittyneistä hoidoista huolimatta, 5 vuoden eloonjäämisennuste on edelleen vain 50 %. Nykyisten prekliinisten syöpälääkekokeiden ennustearvo on alhainen. Solututkimukset tehdään tavallisesti muovialustalla tai käyttämällä kaupallisia eläinperäisiä väliaineita, kuten hiiriperäistä Matrigeeliä. Nämä menetelmät jäljittelevät kuitenkin heikosti ihmisyöpäsolujen kasvuympäristöä. Parantaaksemme solukokeiden ennustettavuutta, olemme kehittäneet ihmisen kohdun myoomasta valmistetun väliaineen Myogeelin. Tämän väitöskirjatyön tavoitteena oli kehittää luotettavampia in vitro -menetelmiä tarjoamalla syöpäsoluille ominaisempi kasvuympäristö.

Ensimmäiseksi tutkimme, voisiko Myogeelin käyttö parantaa lääkeseulonnan luotettavuutta muovialustaan tai Matrigeeliin verrattuna. Tutkimuksessa testattiin 19 täsmälääkkeen (EGFR:n, MEK:n ja PI3K / mTOR:n estäjien) tehoa kahdellatoista pään ja kaulan alueen syöpäsolulinjalla viidessä eri kasvuympäristössä; muovin päällä, Myogeelillä ja Matrigeelillä päällystetyillä levyillä ja geelien sisällä. Myogeelin päällä ja sisällä kasvatetut syöpäsolut reagoivat huomattavasti heikommin EGFR:n ja MEK:n estäjiin kuin Matrigeelissä tai muovin päällä kasvatetut solut. Lisäksi Myogeelissä tehdyt kokeet vastasivat muita koeolosuhteita paremmin kliinisiä EGFR:n estäjillä tehtyjä lääkekokeita. Tutkimustuloksien perusteella Myogel parantaa in vitro ‑syöpälääketestausten kliinistä ennustettavuutta.

Seuraavaksi tutkimme suuritehoisella seulonnalla uusia säde- ja lääkehoitoyhdistelmiä. Tutkimuksessa käytettiin lääkekirjastoa (n = 396) ja sädehoitoa Myogeelissä viljellyille pään ja kaulan alueen syöpäsoluille. Tutkimuksessa osoitettiin lupaavimman lääkekandidaatin, Bcl-2/Bcl-xL estäjän, navitoklaksin ja sädehoidon yhdistelmällä olevan synerginen vaikutus kolmessatoista testatussa solulinjassa. Lisäksi yhdistelmä pysäytti syöpäsolujen jakautumisen ja aiheutti apoptoosia. Tutkimuksen perusteella navitoklaksi-sädehoitoyhdistelmällä saattaisi olla potentiaalia pään ja kaulan alueen syövän hoidossa.

Kolmantena aiheena oli kehittää ihmisperäinen mikrofluidinen sirumääritys yksilöidyn immunoterapiavasteen testaukseen. Ensiksi siru testattiin käyttäen kielisyöpäsolulinjaa (HSC-3) ja terveiden verenluovuttajien immuunisoluja. Syöpäsolut kasvatettiin sirussa Myogeeli-fibriini-väliaineessa. Immuunijärjestelmän tarkastuspiste-estäjiä, IDO1-estäjää (NLG-919) ja PD-L1-vasta-ainetta lisättiin siruille, minkä jälkeen immuunisolujen liikkumista sekä syöpäsolujen jakautumista mitattiin kolmen päivän ajan. Seuraavaksi sirumäärityksen suoritettiin potilaista eristetyille syöpäsoluille ja veren immuunisoluille. Tutkimuksemme osoittivat syöpäsolujen määrän vaikuttavan immuunisolujen liikkumiseen. IDO1-estäjä lisäsi immuunisolujen liikkumista syöpäsoluja kohden kahdella potilasnäytteellä sekä HSC-3-soluilla. Määritystä voitaisiin mahdollisesti tulevaisuudessa käyttää apuna potilaan immunoterapiavasteen ennustamisessa.
Originalspråkengelska
Tilldelande institution
  • Helsingfors universitet
Handledare
  • Salo, Tuula, Handledare
  • Monni, Outi, Handledare
  • Mäkitie, Antti, Handledare
UtgivningsortHelsinki
Förlag
Tryckta ISBN978-951-51-7719-3
Elektroniska ISBN978-951-51-7720-9
StatusPublicerad - 17 dec. 2021
MoE-publikationstypG5 Doktorsavhandling (artikel)

Vetenskapsgrenar

  • 1182 Biokemi, cell- och molekylärbiologi
  • 3111 Biomedicinska vetenskaper
  • 3122 Cancersjukdomar
  • 318 Medicinsk bioteknologi

Citera det här