Transkraniaalinen magneettistimulaatio neuropaattisen kivun hoidossa

Nora Hagelberg, Hanna Harno, Maija Saijonkari, Jaana Isojärvi, Marjukka Mäkelä, Sinikka Sihvo, Satu Jääskeläinen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelProfessionell

Sammanfattning

Hermoperäisen eli neuropaattisen kivun tai monimuotoisen paikallisen kipuoireyhtymän (CRPS) nykyiset hoito- ja kuntoutusmenetelmät auttavat vain osaa potilaista, joten uusien hoitomuotojen tarve on ilmeinen. Järjestelmälliseen kirjallisuuskatsaukseen haettiin tutkimukset aivojen sarjamagneettistimulaation (rTMS) vaikuttavuudesta ja turvallisuudesta hermovauriokipu- ja CRPS-potilailla, joille muut hoitomenetelmät eivät ole tuoneet riittävää kivun lievitystä. Vaikuttavuusarvio perustuu seitsemään satunnaistettuun, lumekontrolloituun tutkimukseen, joissa oli ¬samanaikainen vertailuryhmä, sekä kolmeen tutkimukseen, joissa potilas sai satunnaistetussa järjestyksessä aktiivista ja lumehoitoa. Useimmissa tutkimuksissa rTMS-hoito lievitti lyhytkestoisesti neuropaattista kipua lumestimulaatioon ¬verrattuna. Kipua lievittävä vaikutus oli suurin heti hoitojakson päättyessä ja pieneni seurannassa. Vaikutus CRPS-kipuun oli merkittävä mutta lyhytkestoinen. Raportoidut haitat olivat lieviä ja vaarattomia. Yleisin haittavaikutus oli päänsärky. Lyhytkestoisten seurantatutkimusten perusteella hermovauriokipupotilaat hyötyvät rTMS-hoidosta, jos muu hoito ei lievitä kipua riittävästi. Menetelmän pitkäaikaisesta vaikuttavuudesta ja ylläpitohoidon malleista tarvitaan lisää tutkimusta.
Originalspråkfinska
TidskriftSuomen lääkärilehti
Volym72
Utgåva4
Sidor (från-till)214-214g
Antal sidor8
ISSN0039-5560
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypD1 Artikel i en branschtidskrift

Vetenskapsgrenar

  • 3112 Neurovetenskaper
  • 3124 Neurologi och psykiatri

Citera det här