Lagöversättning som process och produkt: Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling

  Sammanfattning

  I avhandlingen studeras lagöversättning från finska till svenska i Finland utgående från ett kombinerat produkt- och processperspektiv. Fokus ligger vid revideringspraktiker, normer och insitutionella arbetsprocesser. Den övergripande forskningsfrågan är vad som sker med lagöversättningarna från första utkast till slutlig lag, och varför? Den översättningsprocess som studeras omfattar tre institutioner och fyra reviderade versioner av varje lagtext. Lagöversättningsprocessen studeras utgående från översättningarna, institutionerna och personerna bakom översattningen (översättarna
  och granskarna).

  Den teoretiska ramen för studien är deskriptiv översättningsforskning. Studien
  placerar sig inom ramen för översättningssociologi och kompletteras med vissa aspekter från organisationsteori. För analysen av revideringar som görs lagtexterna har jag skapat en analysmodell som omfattar fem övergripande kategorier (revideringar på textnivå, syntaktisk nivå, lexikal nivå, morfologisk nivå och innehållslig nivå) och fyra normer (juridisk lämplighet, korrekt återgivning, språkriktighet och begriplighet). De första två delstudierna baserar sig på analysen av ett textmaterial bestående av olika reviderade versioner av åtta lagtexter. Den tredje delstudien baserar sig på en omfattande enkät som
  besvarats av översättare och granskare vid de tre institutionerna.

  Undersökningens resultat visar att antalet revideringar är relativt högt och att
  antalet revideringar inte minskar under översättningsprocessens gång. Vidare kan ingen arbetsfördelning iakttas mellan de tre institutionerna utgående från ett
  organisationsteoretiskt perspektiv. Resultaten visar ytterligare att det finns en del brister i avseende på kommunikationen mellan institutionerna, vilket påverkar samarbetet både mellan institutioner och mellan personer. Individernas syn på normer och deras uppfattning om normernas auktoritativa status varierar, så att granskarna prioriterar juridisk lämplighet medan översättarna tillskriver språkriktigthet en högre prioritet. Ytterligare är det multiprofessionella teamarbetet vid de studerade institutionerna av ett slag som baserar sig på att både individer och institutioner har sina egena specifika arbetsuppgifter som de koncentrerar sig på, medan kontakten med andra institutioner och personer vid andra institutioner är liten. Detta visar att den etablerade definitionen på teamarbete, med människor i nära samarbete med varandra, inte direkt kan överföras på de arbetspraktiker som råder inom ramen för den studerade översättningsprocessen.

  Tre nya begrepp instroduceras: flerstegsrevidering, revideringskedja och normsyn. Undersökningen är ett bidrag till kunskap om lagöversättning, översättningsprocesser, institutionell översättning, revideringspraktiker och översättnngsnormer för juridisk översättning.

  Nyckelord: lagöversättning, juridisk översättning, institutionell översättning,
  översättningsprocesser, revidering, revideringspraktiker, normer, teamarbete, informell organistaionsstruktur, översättningssociologi, flerspråkig.
  Originalspråksvenska
  UtgivningsortHelsingfors
  Förlag
  Tryckta ISBN978-952-10-5317-7
  Elektroniska ISBN978-952-10-5320-7
  StatusPublicerad - 4 mar 2009
  MoE-publikationstypG4 Doktorsavhandling (monografi)

  Vetenskapsgrenar

  • 612 Språk och litteratur

  Citera det här

  Nordman, L. (2009). Lagöversättning som process och produkt: Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica.
  Nordman, Lieselott. / Lagöversättning som process och produkt : Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. Helsingfors : Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, 2009. 339 s.
  @phdthesis{ca58faea0c6f475d81bdea341b5a6a69,
  title = "Lag{\"o}vers{\"a}ttning som process och produkt: Revideringar och institutioner vid lag{\"o}vers{\"a}ttning till svenska i Finland",
  abstract = "I avhandlingen studeras lag{\"o}vers{\"a}ttning fr{\aa}n finska till svenska i Finland utg{\aa}ende fr{\aa}n ett kombinerat produkt- och processperspektiv. Fokus ligger vid revideringspraktiker, normer och insitutionella arbetsprocesser. Den {\"o}vergripande forskningsfr{\aa}gan {\"a}r vad som sker med lag{\"o}vers{\"a}ttningarna fr{\aa}n f{\"o}rsta utkast till slutlig lag, och varf{\"o}r? Den {\"o}vers{\"a}ttningsprocess som studeras omfattar tre institutioner och fyra reviderade versioner av varje lagtext. Lag{\"o}vers{\"a}ttningsprocessen studeras utg{\aa}ende fr{\aa}n {\"o}vers{\"a}ttningarna, institutionerna och personerna bakom {\"o}versattningen ({\"o}vers{\"a}ttarna och granskarna). Den teoretiska ramen f{\"o}r studien {\"a}r deskriptiv {\"o}vers{\"a}ttningsforskning. Studien placerar sig inom ramen f{\"o}r {\"o}vers{\"a}ttningssociologi och kompletteras med vissa aspekter fr{\aa}n organisationsteori. F{\"o}r analysen av revideringar som g{\"o}rs lagtexterna har jag skapat en analysmodell som omfattar fem {\"o}vergripande kategorier (revideringar p{\aa} textniv{\aa}, syntaktisk niv{\aa}, lexikal niv{\aa}, morfologisk niv{\aa} och inneh{\aa}llslig niv{\aa}) och fyra normer (juridisk l{\"a}mplighet, korrekt {\aa}tergivning, spr{\aa}kriktighet och begriplighet). De f{\"o}rsta tv{\aa} delstudierna baserar sig p{\aa} analysen av ett textmaterial best{\aa}ende av olika reviderade versioner av {\aa}tta lagtexter. Den tredje delstudien baserar sig p{\aa} en omfattande enk{\"a}t som besvarats av {\"o}vers{\"a}ttare och granskare vid de tre institutionerna. Unders{\"o}kningens resultat visar att antalet revideringar {\"a}r relativt h{\"o}gt och att antalet revideringar inte minskar under {\"o}vers{\"a}ttningsprocessens g{\aa}ng. Vidare kan ingen arbetsf{\"o}rdelning iakttas mellan de tre institutionerna utg{\aa}ende fr{\aa}n ett organisationsteoretiskt perspektiv. Resultaten visar ytterligare att det finns en del brister i avseende p{\aa} kommunikationen mellan institutionerna, vilket p{\aa}verkar samarbetet b{\aa}de mellan institutioner och mellan personer. Individernas syn p{\aa} normer och deras uppfattning om normernas auktoritativa status varierar, s{\aa} att granskarna prioriterar juridisk l{\"a}mplighet medan {\"o}vers{\"a}ttarna tillskriver spr{\aa}kriktigthet en h{\"o}gre prioritet. Ytterligare {\"a}r det multiprofessionella teamarbetet vid de studerade institutionerna av ett slag som baserar sig p{\aa} att b{\aa}de individer och institutioner har sina egena specifika arbetsuppgifter som de koncentrerar sig p{\aa}, medan kontakten med andra institutioner och personer vid andra institutioner {\"a}r liten. Detta visar att den etablerade definitionen p{\aa} teamarbete, med m{\"a}nniskor i n{\"a}ra samarbete med varandra, inte direkt kan {\"o}verf{\"o}ras p{\aa} de arbetspraktiker som r{\aa}der inom ramen f{\"o}r den studerade {\"o}vers{\"a}ttningsprocessen. Tre nya begrepp instroduceras: flerstegsrevidering, revideringskedja och normsyn. Unders{\"o}kningen {\"a}r ett bidrag till kunskap om lag{\"o}vers{\"a}ttning, {\"o}vers{\"a}ttningsprocesser, institutionell {\"o}vers{\"a}ttning, revideringspraktiker och {\"o}vers{\"a}ttnngsnormer f{\"o}r juridisk {\"o}vers{\"a}ttning. Nyckelord: lag{\"o}vers{\"a}ttning, juridisk {\"o}vers{\"a}ttning, institutionell {\"o}vers{\"a}ttning, {\"o}vers{\"a}ttningsprocesser, revidering, revideringspraktiker, normer, teamarbete, informell organistaionsstruktur, {\"o}vers{\"a}ttningssociologi, flerspr{\aa}kig.",
  keywords = "612 Spr{\aa}k och litteratur, legal translation, translation of laws, institutional translations, revision, revision practicies, norms, teamwork, translation process, translation sociology, organizational communication",
  author = "Lieselott Nordman",
  year = "2009",
  month = "3",
  day = "4",
  language = "svenska",
  isbn = "978-952-10-5317-7",
  series = "Nordica Helsingiensis",
  publisher = "Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica",
  number = "16",
  address = "Finland",

  }

  Lagöversättning som process och produkt : Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. / Nordman, Lieselott.

  Helsingfors : Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, 2009. 339 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling

  TY - THES

  T1 - Lagöversättning som process och produkt

  T2 - Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland

  AU - Nordman, Lieselott

  PY - 2009/3/4

  Y1 - 2009/3/4

  N2 - I avhandlingen studeras lagöversättning från finska till svenska i Finland utgående från ett kombinerat produkt- och processperspektiv. Fokus ligger vid revideringspraktiker, normer och insitutionella arbetsprocesser. Den övergripande forskningsfrågan är vad som sker med lagöversättningarna från första utkast till slutlig lag, och varför? Den översättningsprocess som studeras omfattar tre institutioner och fyra reviderade versioner av varje lagtext. Lagöversättningsprocessen studeras utgående från översättningarna, institutionerna och personerna bakom översattningen (översättarna och granskarna). Den teoretiska ramen för studien är deskriptiv översättningsforskning. Studien placerar sig inom ramen för översättningssociologi och kompletteras med vissa aspekter från organisationsteori. För analysen av revideringar som görs lagtexterna har jag skapat en analysmodell som omfattar fem övergripande kategorier (revideringar på textnivå, syntaktisk nivå, lexikal nivå, morfologisk nivå och innehållslig nivå) och fyra normer (juridisk lämplighet, korrekt återgivning, språkriktighet och begriplighet). De första två delstudierna baserar sig på analysen av ett textmaterial bestående av olika reviderade versioner av åtta lagtexter. Den tredje delstudien baserar sig på en omfattande enkät som besvarats av översättare och granskare vid de tre institutionerna. Undersökningens resultat visar att antalet revideringar är relativt högt och att antalet revideringar inte minskar under översättningsprocessens gång. Vidare kan ingen arbetsfördelning iakttas mellan de tre institutionerna utgående från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Resultaten visar ytterligare att det finns en del brister i avseende på kommunikationen mellan institutionerna, vilket påverkar samarbetet både mellan institutioner och mellan personer. Individernas syn på normer och deras uppfattning om normernas auktoritativa status varierar, så att granskarna prioriterar juridisk lämplighet medan översättarna tillskriver språkriktigthet en högre prioritet. Ytterligare är det multiprofessionella teamarbetet vid de studerade institutionerna av ett slag som baserar sig på att både individer och institutioner har sina egena specifika arbetsuppgifter som de koncentrerar sig på, medan kontakten med andra institutioner och personer vid andra institutioner är liten. Detta visar att den etablerade definitionen på teamarbete, med människor i nära samarbete med varandra, inte direkt kan överföras på de arbetspraktiker som råder inom ramen för den studerade översättningsprocessen. Tre nya begrepp instroduceras: flerstegsrevidering, revideringskedja och normsyn. Undersökningen är ett bidrag till kunskap om lagöversättning, översättningsprocesser, institutionell översättning, revideringspraktiker och översättnngsnormer för juridisk översättning. Nyckelord: lagöversättning, juridisk översättning, institutionell översättning, översättningsprocesser, revidering, revideringspraktiker, normer, teamarbete, informell organistaionsstruktur, översättningssociologi, flerspråkig.

  AB - I avhandlingen studeras lagöversättning från finska till svenska i Finland utgående från ett kombinerat produkt- och processperspektiv. Fokus ligger vid revideringspraktiker, normer och insitutionella arbetsprocesser. Den övergripande forskningsfrågan är vad som sker med lagöversättningarna från första utkast till slutlig lag, och varför? Den översättningsprocess som studeras omfattar tre institutioner och fyra reviderade versioner av varje lagtext. Lagöversättningsprocessen studeras utgående från översättningarna, institutionerna och personerna bakom översattningen (översättarna och granskarna). Den teoretiska ramen för studien är deskriptiv översättningsforskning. Studien placerar sig inom ramen för översättningssociologi och kompletteras med vissa aspekter från organisationsteori. För analysen av revideringar som görs lagtexterna har jag skapat en analysmodell som omfattar fem övergripande kategorier (revideringar på textnivå, syntaktisk nivå, lexikal nivå, morfologisk nivå och innehållslig nivå) och fyra normer (juridisk lämplighet, korrekt återgivning, språkriktighet och begriplighet). De första två delstudierna baserar sig på analysen av ett textmaterial bestående av olika reviderade versioner av åtta lagtexter. Den tredje delstudien baserar sig på en omfattande enkät som besvarats av översättare och granskare vid de tre institutionerna. Undersökningens resultat visar att antalet revideringar är relativt högt och att antalet revideringar inte minskar under översättningsprocessens gång. Vidare kan ingen arbetsfördelning iakttas mellan de tre institutionerna utgående från ett organisationsteoretiskt perspektiv. Resultaten visar ytterligare att det finns en del brister i avseende på kommunikationen mellan institutionerna, vilket påverkar samarbetet både mellan institutioner och mellan personer. Individernas syn på normer och deras uppfattning om normernas auktoritativa status varierar, så att granskarna prioriterar juridisk lämplighet medan översättarna tillskriver språkriktigthet en högre prioritet. Ytterligare är det multiprofessionella teamarbetet vid de studerade institutionerna av ett slag som baserar sig på att både individer och institutioner har sina egena specifika arbetsuppgifter som de koncentrerar sig på, medan kontakten med andra institutioner och personer vid andra institutioner är liten. Detta visar att den etablerade definitionen på teamarbete, med människor i nära samarbete med varandra, inte direkt kan överföras på de arbetspraktiker som råder inom ramen för den studerade översättningsprocessen. Tre nya begrepp instroduceras: flerstegsrevidering, revideringskedja och normsyn. Undersökningen är ett bidrag till kunskap om lagöversättning, översättningsprocesser, institutionell översättning, revideringspraktiker och översättnngsnormer för juridisk översättning. Nyckelord: lagöversättning, juridisk översättning, institutionell översättning, översättningsprocesser, revidering, revideringspraktiker, normer, teamarbete, informell organistaionsstruktur, översättningssociologi, flerspråkig.

  KW - 612 Språk och litteratur

  KW - legal translation, translation of laws, institutional translations, revision, revision practicies, norms, teamwork, translation process, translation sociology, organizational communication

  M3 - Doktorsavhandling

  SN - 978-952-10-5317-7

  T3 - Nordica Helsingiensis

  PB - Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica

  CY - Helsingfors

  ER -

  Nordman L. Lagöversättning som process och produkt: Revideringar och institutioner vid lagöversättning till svenska i Finland. Helsingfors: Helsingfors universitet, Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Nordica, 2009. 339 s. (Nordica Helsingiensis; 16).