Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa

Forskningsoutput: ArbetsdokumentVetenskaplig

Sammanfattning

WeAll-tutkimushankkeessa analysoidaan työelämän tasa-arvokysymyksiä ja pyritään selvittämään intersektionaalista näkökulmaa hyödyntäen moninaisten ihmisten asemaa työelämässä (Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa, weallfinland.fi). WeAll-tutkimuskonsortio on Suomen Akatemia Strategisen rahoitusohjelman rahoittama (2015–2020, hankenumero 292883). WeAll-hankkeen kahdeksan tutkijaa kokosi laajan media-aineiston (2555 artikkelia) kahdeksasta mediasta (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, YLE:n verkkouutiset, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka, Tekniikka&Talous). Tässä raportissa kuvataan, miten aineisto kerättiin ja millaista aineisto on sekä miten sitä voi hyödyntää jatkossa laadullisissa tutkimuksissa. Aineistoa kerättiin WeAll-hankkeen näkökulmasta merkityksellisistä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä työelämä- ja koulutusteemoista. Näiden teemojen osalta tallennettiin tietoja artikkeleissa esiintyvistä eronteoista, jotka on mainittu yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolainsäädännössä tai ovat muuten merkittäviä, kuten sosioekonomiset ja alueelliset erot. Lisäksi tallennettiin tietoja esimerkiksi kuvituksesta, tekstien kirjoittajien sukupuolesta, teksteissä esiintyvistä toimijoista ja juttutyypeistä. Tallennustietoja analysoimalla voi paitsi esittää alustavaa analyysia siitä, miten työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksiä käsitellään suomalaisessa mediassa, myös koota mielekkään aineiston jatkotutkimusta ajatellen. Media-aineiston alustava määrällinen analyysi osoittaa, että median työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymysten käsittely vaihtelee medioittain ja sisältää monia sukupuolittuneita ja muihin eroihin liittyviä piirteitä. Median työelämä- ja koulutusaiheiden osalta varsinkin sosioekonomiset erot olivat usein esillä, kun taas monia vähemmistöryhmiä käsiteltiin niissä harvoin. Vaikka tekstien kirjoittajista enemmistö oli naisia, työelämää ja koulutusta käsittelevissä jutuissa korostuivat miesten kuvat. Sen sijaan vähemmistöjen esiintyminen kuvituksessa oli vähäistä. Yhteiskunnasta tuttu sukupuolen mukainen jaottelu näkyi juttujen kuvituksessa sekä nais- ja miestoimittajien aihevalinnoissa. Tyypillisiä hahmoja työelämäaiheiden kuvituksessa olivat keskeiset miespoliitikot, miesjohtajat ja miestutkijat. Naiset kirjoittivat selvästi miehiä useammin esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä ”tavallisista ihmisistä”, kun miehille suhteellisen tyypillisiä aiheita olivat asevelvollisuus, etuudet ja johtajat.
WeAll-tutkimushankkeessa analysoidaan työelämän tasa-arvokysymyksiä ja pyritään selvittämään intersektionaalista näkökulmaa hyödyntäen moninaisten ihmisten asemaa työelämässä (Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa, weallfinland.fi). WeAll-tutkimuskonsortio on Suomen Akatemia Strategisen rahoitusohjelman rahoittama (2015–2020, hankenumero 292883). WeAll-hankkeen kahdeksan tutkijaa kokosi laajan media-aineiston (2555 artikkelia) kahdeksasta mediasta (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, YLE:n verkkouutiset, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka, Tekniikka&Talous). Tässä raportissa kuvataan, miten aineisto kerättiin ja millaista aineisto on sekä miten sitä voi hyödyntää jatkossa laadullisissa tutkimuksissa. Aineistoa kerättiin WeAll-hankkeen näkökulmasta merkityksellisistä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä työelämä- ja koulutusteemoista. Näiden teemojen osalta tallennettiin tietoja artikkeleissa esiintyvistä eronteoista, jotka on mainittu yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolainsäädännössä tai ovat muuten merkittäviä, kuten sosioekonomiset ja alueelliset erot. Lisäksi tallennettiin tietoja esimerkiksi kuvituksesta, tekstien kirjoittajien sukupuolesta, teksteissä esiintyvistä toimijoista ja juttutyypeistä. Tallennustietoja analysoimalla voi paitsi esittää alustavaa analyysia siitä, miten työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksiä käsitellään suomalaisessa mediassa, myös koota mielekkään aineiston jatkotutkimusta ajatellen. Media-aineiston alustava määrällinen analyysi osoittaa, että median työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymysten käsittely vaihtelee medioittain ja sisältää monia sukupuolittuneita ja muihin eroihin liittyviä piirteitä. Median työelämä- ja koulutusaiheiden osalta varsinkin sosioekonomiset erot olivat usein esillä, kun taas monia vähemmistöryhmiä käsiteltiin niissä harvoin. Vaikka tekstien kirjoittajista enemmistö oli naisia, työelämää ja koulutusta käsittelevissä jutuissa korostuivat miesten kuvat. Sen sijaan vähemmistöjen esiintyminen kuvituksessa oli vähäistä. Yhteiskunnasta tuttu sukupuolen mukainen jaottelu näkyi juttujen kuvituksessa sekä nais- ja miestoimittajien aihevalinnoissa. Tyypillisiä hahmoja työelämäaiheiden kuvituksessa olivat keskeiset miespoliitikot, miesjohtajat ja miestutkijat. Naiset kirjoittivat selvästi miehiä useammin esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä ”tavallisista ihmisistä”, kun miehille suhteellisen tyypillisiä aiheita olivat asevelvollisuus, etuudet ja johtajat.
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagHanken School of Economics
ISBN (elektroniskt)978-952-232-337-8
StatusPublicerad - 2017
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Vetenskapsgrenar

  • 518 Medie- och kommunikationsvetenskap
  • 5141 Sociologi

Citera det här

Lehtonen, J. P., Hyvönen, H. T., Jyrkinen, M. H., Suutari, T. M., Lähdesmäki, M. R., Heikkinen, S., ... Niemistö, C. (2017). Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. (Working papers; Nr. 564). Helsinki: Hanken School of Economics.
Lehtonen, Jukka Pekka ; Hyvönen, Henri Taneli ; Jyrkinen, Marjut Hannele ; Suutari, Timo Matias ; Lähdesmäki, Merja Riitta ; Heikkinen, Suvi ; Kangas, Emilia ; Niemistö, Charlotta. / Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. Helsinki : Hanken School of Economics, 2017. (Working papers; 564).
@techreport{fc619bc74ba44450836d22cdf1f6eaeb,
title = "Ty{\"o}el{\"a}m{\"a}n ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa",
abstract = "WeAll-tutkimushankkeessa analysoidaan ty{\"o}el{\"a}m{\"a}n tasa-arvokysymyksi{\"a} ja pyrit{\"a}{\"a}n selvitt{\"a}m{\"a}{\"a}n intersektionaalista n{\"a}k{\"o}kulmaa hy{\"o}dynt{\"a}en moninaisten ihmisten asemaa ty{\"o}el{\"a}m{\"a}ss{\"a} (Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kest{\"a}v{\"a} tulevaisuuden ty{\"o}el{\"a}m{\"a}: Politiikat ja toimintak{\"a}yt{\"a}nn{\"o}t, tasa-arvo ja riste{\"a}v{\"a}t erot Suomessa, weallfinland.fi). WeAll-tutkimuskonsortio on Suomen Akatemia Strategisen rahoitusohjelman rahoittama (2015–2020, hankenumero 292883). WeAll-hankkeen kahdeksan tutkijaa kokosi laajan media-aineiston (2555 artikkelia) kahdeksasta mediasta (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, YLE:n verkkouutiset, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka, Tekniikka&Talous). T{\"a}ss{\"a} raportissa kuvataan, miten aineisto ker{\"a}ttiin ja millaista aineisto on sek{\"a} miten sit{\"a} voi hy{\"o}dynt{\"a}{\"a} jatkossa laadullisissa tutkimuksissa. Aineistoa ker{\"a}ttiin WeAll-hankkeen n{\"a}k{\"o}kulmasta merkityksellisist{\"a} tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvist{\"a} ty{\"o}el{\"a}m{\"a}- ja koulutusteemoista. N{\"a}iden teemojen osalta tallennettiin tietoja artikkeleissa esiintyvist{\"a} eronteoista, jotka on mainittu yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolains{\"a}{\"a}d{\"a}nn{\"o}ss{\"a} tai ovat muuten merkitt{\"a}vi{\"a}, kuten sosioekonomiset ja alueelliset erot. Lis{\"a}ksi tallennettiin tietoja esimerkiksi kuvituksesta, tekstien kirjoittajien sukupuolesta, teksteiss{\"a} esiintyvist{\"a} toimijoista ja juttutyypeist{\"a}. Tallennustietoja analysoimalla voi paitsi esitt{\"a}{\"a} alustavaa analyysia siit{\"a}, miten ty{\"o}el{\"a}m{\"a}n ja koulutuksen tasa-arvokysymyksi{\"a} k{\"a}sitell{\"a}{\"a}n suomalaisessa mediassa, my{\"o}s koota mielekk{\"a}{\"a}n aineiston jatkotutkimusta ajatellen. Media-aineiston alustava m{\"a}{\"a}r{\"a}llinen analyysi osoittaa, ett{\"a} median ty{\"o}el{\"a}m{\"a}n ja koulutuksen tasa-arvokysymysten k{\"a}sittely vaihtelee medioittain ja sis{\"a}lt{\"a}{\"a} monia sukupuolittuneita ja muihin eroihin liittyvi{\"a} piirteit{\"a}. Median ty{\"o}el{\"a}m{\"a}- ja koulutusaiheiden osalta varsinkin sosioekonomiset erot olivat usein esill{\"a}, kun taas monia v{\"a}hemmist{\"o}ryhmi{\"a} k{\"a}siteltiin niiss{\"a} harvoin. Vaikka tekstien kirjoittajista enemmist{\"o} oli naisia, ty{\"o}el{\"a}m{\"a}{\"a} ja koulutusta k{\"a}sitteleviss{\"a} jutuissa korostuivat miesten kuvat. Sen sijaan v{\"a}hemmist{\"o}jen esiintyminen kuvituksessa oli v{\"a}h{\"a}ist{\"a}. Yhteiskunnasta tuttu sukupuolen mukainen jaottelu n{\"a}kyi juttujen kuvituksessa sek{\"a} nais- ja miestoimittajien aihevalinnoissa. Tyypillisi{\"a} hahmoja ty{\"o}el{\"a}m{\"a}aiheiden kuvituksessa olivat keskeiset miespoliitikot, miesjohtajat ja miestutkijat. Naiset kirjoittivat selv{\"a}sti miehi{\"a} useammin esimerkiksi perheen ja ty{\"o}n yhteensovittamisesta sek{\"a} ”tavallisista ihmisist{\"a}”, kun miehille suhteellisen tyypillisi{\"a} aiheita olivat asevelvollisuus, etuudet ja johtajat.",
keywords = "518 Media- ja viestint{\"a}tieteet, 5141 Sosiologia",
author = "Lehtonen, {Jukka Pekka} and Hyv{\"o}nen, {Henri Taneli} and Jyrkinen, {Marjut Hannele} and Suutari, {Timo Matias} and L{\"a}hdesm{\"a}ki, {Merja Riitta} and Suvi Heikkinen and Emilia Kangas and Charlotta Niemist{\"o}",
note = "WeAll-hankkeen raportti",
year = "2017",
language = "suomi",
series = "Working papers",
publisher = "Hanken School of Economics",
number = "564",
address = "Suomi",
type = "WorkingPaper",
institution = "Hanken School of Economics",

}

Lehtonen, JP, Hyvönen, HT, Jyrkinen, MH, Suutari, TM, Lähdesmäki, MR, Heikkinen, S, Kangas, E & Niemistö, C 2017 'Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa' Working papers, nr. 564, Hanken School of Economics, Helsinki.

Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. / Lehtonen, Jukka Pekka; Hyvönen, Henri Taneli; Jyrkinen, Marjut Hannele; Suutari, Timo Matias; Lähdesmäki, Merja Riitta; Heikkinen, Suvi; Kangas, Emilia; Niemistö, Charlotta.

Helsinki : Hanken School of Economics, 2017. (Working papers; Nr. 564).

Forskningsoutput: ArbetsdokumentVetenskaplig

TY - UNPB

T1 - Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa

AU - Lehtonen, Jukka Pekka

AU - Hyvönen, Henri Taneli

AU - Jyrkinen, Marjut Hannele

AU - Suutari, Timo Matias

AU - Lähdesmäki, Merja Riitta

AU - Heikkinen, Suvi

AU - Kangas, Emilia

AU - Niemistö, Charlotta

N1 - WeAll-hankkeen raportti

PY - 2017

Y1 - 2017

N2 - WeAll-tutkimushankkeessa analysoidaan työelämän tasa-arvokysymyksiä ja pyritään selvittämään intersektionaalista näkökulmaa hyödyntäen moninaisten ihmisten asemaa työelämässä (Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa, weallfinland.fi). WeAll-tutkimuskonsortio on Suomen Akatemia Strategisen rahoitusohjelman rahoittama (2015–2020, hankenumero 292883). WeAll-hankkeen kahdeksan tutkijaa kokosi laajan media-aineiston (2555 artikkelia) kahdeksasta mediasta (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, YLE:n verkkouutiset, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka, Tekniikka&Talous). Tässä raportissa kuvataan, miten aineisto kerättiin ja millaista aineisto on sekä miten sitä voi hyödyntää jatkossa laadullisissa tutkimuksissa. Aineistoa kerättiin WeAll-hankkeen näkökulmasta merkityksellisistä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä työelämä- ja koulutusteemoista. Näiden teemojen osalta tallennettiin tietoja artikkeleissa esiintyvistä eronteoista, jotka on mainittu yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolainsäädännössä tai ovat muuten merkittäviä, kuten sosioekonomiset ja alueelliset erot. Lisäksi tallennettiin tietoja esimerkiksi kuvituksesta, tekstien kirjoittajien sukupuolesta, teksteissä esiintyvistä toimijoista ja juttutyypeistä. Tallennustietoja analysoimalla voi paitsi esittää alustavaa analyysia siitä, miten työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksiä käsitellään suomalaisessa mediassa, myös koota mielekkään aineiston jatkotutkimusta ajatellen. Media-aineiston alustava määrällinen analyysi osoittaa, että median työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymysten käsittely vaihtelee medioittain ja sisältää monia sukupuolittuneita ja muihin eroihin liittyviä piirteitä. Median työelämä- ja koulutusaiheiden osalta varsinkin sosioekonomiset erot olivat usein esillä, kun taas monia vähemmistöryhmiä käsiteltiin niissä harvoin. Vaikka tekstien kirjoittajista enemmistö oli naisia, työelämää ja koulutusta käsittelevissä jutuissa korostuivat miesten kuvat. Sen sijaan vähemmistöjen esiintyminen kuvituksessa oli vähäistä. Yhteiskunnasta tuttu sukupuolen mukainen jaottelu näkyi juttujen kuvituksessa sekä nais- ja miestoimittajien aihevalinnoissa. Tyypillisiä hahmoja työelämäaiheiden kuvituksessa olivat keskeiset miespoliitikot, miesjohtajat ja miestutkijat. Naiset kirjoittivat selvästi miehiä useammin esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä ”tavallisista ihmisistä”, kun miehille suhteellisen tyypillisiä aiheita olivat asevelvollisuus, etuudet ja johtajat.

AB - WeAll-tutkimushankkeessa analysoidaan työelämän tasa-arvokysymyksiä ja pyritään selvittämään intersektionaalista näkökulmaa hyödyntäen moninaisten ihmisten asemaa työelämässä (Yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävä tulevaisuuden työelämä: Politiikat ja toimintakäytännöt, tasa-arvo ja risteävät erot Suomessa, weallfinland.fi). WeAll-tutkimuskonsortio on Suomen Akatemia Strategisen rahoitusohjelman rahoittama (2015–2020, hankenumero 292883). WeAll-hankkeen kahdeksan tutkijaa kokosi laajan media-aineiston (2555 artikkelia) kahdeksasta mediasta (Helsingin Sanomat, Turun Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, YLE:n verkkouutiset, Hufvudstadsbladet, Kainuun Sanomat, Ilkka, Tekniikka&Talous). Tässä raportissa kuvataan, miten aineisto kerättiin ja millaista aineisto on sekä miten sitä voi hyödyntää jatkossa laadullisissa tutkimuksissa. Aineistoa kerättiin WeAll-hankkeen näkökulmasta merkityksellisistä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä työelämä- ja koulutusteemoista. Näiden teemojen osalta tallennettiin tietoja artikkeleissa esiintyvistä eronteoista, jotka on mainittu yhdenvertaisuus- tai tasa-arvolainsäädännössä tai ovat muuten merkittäviä, kuten sosioekonomiset ja alueelliset erot. Lisäksi tallennettiin tietoja esimerkiksi kuvituksesta, tekstien kirjoittajien sukupuolesta, teksteissä esiintyvistä toimijoista ja juttutyypeistä. Tallennustietoja analysoimalla voi paitsi esittää alustavaa analyysia siitä, miten työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymyksiä käsitellään suomalaisessa mediassa, myös koota mielekkään aineiston jatkotutkimusta ajatellen. Media-aineiston alustava määrällinen analyysi osoittaa, että median työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymysten käsittely vaihtelee medioittain ja sisältää monia sukupuolittuneita ja muihin eroihin liittyviä piirteitä. Median työelämä- ja koulutusaiheiden osalta varsinkin sosioekonomiset erot olivat usein esillä, kun taas monia vähemmistöryhmiä käsiteltiin niissä harvoin. Vaikka tekstien kirjoittajista enemmistö oli naisia, työelämää ja koulutusta käsittelevissä jutuissa korostuivat miesten kuvat. Sen sijaan vähemmistöjen esiintyminen kuvituksessa oli vähäistä. Yhteiskunnasta tuttu sukupuolen mukainen jaottelu näkyi juttujen kuvituksessa sekä nais- ja miestoimittajien aihevalinnoissa. Tyypillisiä hahmoja työelämäaiheiden kuvituksessa olivat keskeiset miespoliitikot, miesjohtajat ja miestutkijat. Naiset kirjoittivat selvästi miehiä useammin esimerkiksi perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä ”tavallisista ihmisistä”, kun miehille suhteellisen tyypillisiä aiheita olivat asevelvollisuus, etuudet ja johtajat.

KW - 518 Media- ja viestintätieteet

KW - 5141 Sosiologia

M3 - Työpaperi

T3 - Working papers

BT - Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa

PB - Hanken School of Economics

CY - Helsinki

ER -

Lehtonen JP, Hyvönen HT, Jyrkinen MH, Suutari TM, Lähdesmäki MR, Heikkinen S et al. Työelämän ja koulutuksen tasa-arvokysymykset mediassa. Helsinki: Hanken School of Economics. 2017. (Working papers; 564).