Sammanfattning

Työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat ajankohtaisia työelämän haasteita. Väestön ikääntyessä menetetyt työvuodet ovat kasvava ongelma. Työhyvinvoinvointia tukevan toiminnan perusedellytyksenä on ymmärrys toiminta- ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa yksilön toiminta- ja työkyvyn, työn vaatimusten ja kuormittavuuden sekä työkyvyttömyyden ja työmarkkinoilta poistumisen välisistä suhteista.Hankkeessa hyödynnettiin ainutlaatuista mahdollisuutta yhdistää Helsingin kaupungin työntekijöitä kuvaavan Helsinki Health Studyn (HHS) kyselypohjainen seuranta-aineisto kansallisiin rekisteritietoihin. Rekisteriaineistoa rikastettiin työaltistematriisilla (HHS-JEM), joka kehitettiin projektin aikana. Projekti toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja Laurea ammattikorkeakoulun tutkijoiden kanssa.Hankkeen keskeisimmät tulokset julkaistiin arvostetuissa kansainvälisissä läätetieteen, kansanterveyden ja työterveyden lehdissä (BMJ Open, BMC Public Health, European Journal of Public Health, International Archives of Occupational and Environmental Health, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health).Hankkeen tulokset osoittivat, että muutokset työn fyysisessä ja psykososiaalisessa kuormittavuudessa olivat yhteydessä työntekijöiden tuleviin toimintakyvyn muutoksiin, ja pitkäaikainen altistuminen fyysisesti raskaalle työlle lisäsi riskiä työkyvyttömyydelle sekä ennen aikaiselle kuolemalle. Tulokset myös havainnollistivat, miten sairauspoissaolot ja eläkkeelle siirtyminen vaikuttavat ikääntyvien työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Sairauspoissaolot olivat negatiivisesti yhteydessä poissaolojen jälkeiseen toimintakykyyn ja vaikutukset olivat nähtävissä vielä usean vuoden jälkeenkin. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä havaitut toimintakyvyn muutokset riippuivat eläkemuodosta: työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yhteydessä fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen, kun taas vanhuuseläkkeelle siirtyminen vaikutti positiivisesti psyykkiseen toimintakykyyn.Tutkimushankkeen tulokset korostavat työn kuormitustekijöiden huomioimisen tärkeyttä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi tiedot toimintakyvyn muutoksista sairauspoissaolojen ja eläkkeelle siirtymisen aikana ja niiden jälkeen ohjaavat työ- ja toimintakykyä tukevien interventioiden kohdentamisessa j toteuttamisessa. Erilaisten toimenpiteiden, kuten työn muokkauksen ja keventämisen, vaikuttavuutta tulee tulevaisuudessa selvittää kohdennetuilla interventiotutkimuksilla.
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagTyöterveyslaitos
Antal sidor32
ISBN (tryckt)978-952-261-849-8
ISBN (elektroniskt)978-952-261-850-4
StatusPublicerad - 2019
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Publikationsserier

NamnTietoa työstä
FörlagTyöterveyslaitos

Vetenskapsgrenar

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Citera det här

@book{2d2eb35007214e4c9a42fa1bc51c6a5e,
title = "Ty{\"o}kuormitus, ty{\"o}- ja toimintakyky: 20 vuoden seurantatutkimus ja kunta-alan ty{\"o}altistematriisi",
abstract = "Ty{\"o}ss{\"a} jaksaminen ja ty{\"o}kyvyn yll{\"a}pit{\"a}minen ovat ajankohtaisia ty{\"o}el{\"a}m{\"a}n haasteita. V{\"a}est{\"o}n ik{\"a}{\"a}ntyess{\"a} menetetyt ty{\"o}vuodet ovat kasvava ongelma. Ty{\"o}hyvinvoinvointia tukevan toiminnan perusedellytyksen{\"a} on ymm{\"a}rrys toiminta- ja ty{\"o}kykyyn vaikuttavista tekij{\"o}ist{\"a}. T{\"a}m{\"a}n tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa yksil{\"o}n toiminta- ja ty{\"o}kyvyn, ty{\"o}n vaatimusten ja kuormittavuuden sek{\"a} ty{\"o}kyvytt{\"o}myyden ja ty{\"o}markkinoilta poistumisen v{\"a}lisist{\"a} suhteista.Hankkeessa hy{\"o}dynnettiin ainutlaatuista mahdollisuutta yhdist{\"a}{\"a} Helsingin kaupungin ty{\"o}ntekij{\"o}it{\"a} kuvaavan Helsinki Health Studyn (HHS) kyselypohjainen seuranta-aineisto kansallisiin rekisteritietoihin. Rekisteriaineistoa rikastettiin ty{\"o}altistematriisilla (HHS-JEM), joka kehitettiin projektin aikana. Projekti toteutettiin yhteisty{\"o}ss{\"a} Helsingin yliopiston, Ty{\"o}terveyslaitoksen, El{\"a}keturvakeskuksen ja Laurea ammattikorkeakoulun tutkijoiden kanssa.Hankkeen keskeisimm{\"a}t tulokset julkaistiin arvostetuissa kansainv{\"a}lisiss{\"a} l{\"a}{\"a}tetieteen, kansanterveyden ja ty{\"o}terveyden lehdiss{\"a} (BMJ Open, BMC Public Health, European Journal of Public Health, International Archives of Occupational and Environmental Health, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health).Hankkeen tulokset osoittivat, ett{\"a} muutokset ty{\"o}n fyysisess{\"a} ja psykososiaalisessa kuormittavuudessa olivat yhteydess{\"a} ty{\"o}ntekij{\"o}iden tuleviin toimintakyvyn muutoksiin, ja pitk{\"a}aikainen altistuminen fyysisesti raskaalle ty{\"o}lle lis{\"a}si riski{\"a} ty{\"o}kyvytt{\"o}myydelle sek{\"a} ennen aikaiselle kuolemalle. Tulokset my{\"o}s havainnollistivat, miten sairauspoissaolot ja el{\"a}kkeelle siirtyminen vaikuttavat ik{\"a}{\"a}ntyvien ty{\"o}ntekij{\"o}iden fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Sairauspoissaolot olivat negatiivisesti yhteydess{\"a} poissaolojen j{\"a}lkeiseen toimintakykyyn ja vaikutukset olivat n{\"a}ht{\"a}viss{\"a} viel{\"a} usean vuoden j{\"a}lkeenkin. El{\"a}kkeelle siirtymisen yhteydess{\"a} havaitut toimintakyvyn muutokset riippuivat el{\"a}kemuodosta: ty{\"o}kyvytt{\"o}myysel{\"a}kkeelle siirtyminen oli yhteydess{\"a} fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen, kun taas vanhuusel{\"a}kkeelle siirtyminen vaikutti positiivisesti psyykkiseen toimintakykyyn.Tutkimushankkeen tulokset korostavat ty{\"o}n kuormitustekij{\"o}iden huomioimisen t{\"a}rkeytt{\"a} ty{\"o}ntekij{\"o}iden ty{\"o}- ja toimintakyvyn parantamiseksi ja yll{\"a}pit{\"a}miseksi. Lis{\"a}ksi tiedot toimintakyvyn muutoksista sairauspoissaolojen ja el{\"a}kkeelle siirtymisen aikana ja niiden j{\"a}lkeen ohjaavat ty{\"o}- ja toimintakyky{\"a} tukevien interventioiden kohdentamisessa j toteuttamisessa. Erilaisten toimenpiteiden, kuten ty{\"o}n muokkauksen ja kevent{\"a}misen, vaikuttavuutta tulee tulevaisuudessa selvitt{\"a}{\"a} kohdennetuilla interventiotutkimuksilla.",
keywords = "3142 Kansanterveystiede, ymp{\"a}rist{\"o} ja ty{\"o}terveys",
author = "Jenni Ervasti and Kouvonen, {Anne Maria} and Laaksonen, {Mikko Tuomas} and Lahelma, {Eero Tapio} and Lahti, {Jouni Markku Mikael} and Lallukka, {Tea Marika} and Pietil{\"a}inen, {Olli Kalevi} and Rahkonen, {Ossi Juhani} and M{\"a}nty, {Minna Regina}",
year = "2019",
language = "suomi",
isbn = "978-952-261-849-8",
series = "Tietoa ty{\"o}st{\"a}",
publisher = "Ty{\"o}terveyslaitos",
address = "Suomi",

}

TY - BOOK

T1 - Työkuormitus, työ- ja toimintakyky

T2 - 20 vuoden seurantatutkimus ja kunta-alan työaltistematriisi

AU - Ervasti, Jenni

AU - Kouvonen, Anne Maria

AU - Laaksonen, Mikko Tuomas

AU - Lahelma, Eero Tapio

AU - Lahti, Jouni Markku Mikael

AU - Lallukka, Tea Marika

AU - Pietiläinen, Olli Kalevi

AU - Rahkonen, Ossi Juhani

AU - Mänty, Minna Regina

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - Työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat ajankohtaisia työelämän haasteita. Väestön ikääntyessä menetetyt työvuodet ovat kasvava ongelma. Työhyvinvoinvointia tukevan toiminnan perusedellytyksenä on ymmärrys toiminta- ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa yksilön toiminta- ja työkyvyn, työn vaatimusten ja kuormittavuuden sekä työkyvyttömyyden ja työmarkkinoilta poistumisen välisistä suhteista.Hankkeessa hyödynnettiin ainutlaatuista mahdollisuutta yhdistää Helsingin kaupungin työntekijöitä kuvaavan Helsinki Health Studyn (HHS) kyselypohjainen seuranta-aineisto kansallisiin rekisteritietoihin. Rekisteriaineistoa rikastettiin työaltistematriisilla (HHS-JEM), joka kehitettiin projektin aikana. Projekti toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja Laurea ammattikorkeakoulun tutkijoiden kanssa.Hankkeen keskeisimmät tulokset julkaistiin arvostetuissa kansainvälisissä läätetieteen, kansanterveyden ja työterveyden lehdissä (BMJ Open, BMC Public Health, European Journal of Public Health, International Archives of Occupational and Environmental Health, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health).Hankkeen tulokset osoittivat, että muutokset työn fyysisessä ja psykososiaalisessa kuormittavuudessa olivat yhteydessä työntekijöiden tuleviin toimintakyvyn muutoksiin, ja pitkäaikainen altistuminen fyysisesti raskaalle työlle lisäsi riskiä työkyvyttömyydelle sekä ennen aikaiselle kuolemalle. Tulokset myös havainnollistivat, miten sairauspoissaolot ja eläkkeelle siirtyminen vaikuttavat ikääntyvien työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Sairauspoissaolot olivat negatiivisesti yhteydessä poissaolojen jälkeiseen toimintakykyyn ja vaikutukset olivat nähtävissä vielä usean vuoden jälkeenkin. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä havaitut toimintakyvyn muutokset riippuivat eläkemuodosta: työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yhteydessä fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen, kun taas vanhuuseläkkeelle siirtyminen vaikutti positiivisesti psyykkiseen toimintakykyyn.Tutkimushankkeen tulokset korostavat työn kuormitustekijöiden huomioimisen tärkeyttä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi tiedot toimintakyvyn muutoksista sairauspoissaolojen ja eläkkeelle siirtymisen aikana ja niiden jälkeen ohjaavat työ- ja toimintakykyä tukevien interventioiden kohdentamisessa j toteuttamisessa. Erilaisten toimenpiteiden, kuten työn muokkauksen ja keventämisen, vaikuttavuutta tulee tulevaisuudessa selvittää kohdennetuilla interventiotutkimuksilla.

AB - Työssä jaksaminen ja työkyvyn ylläpitäminen ovat ajankohtaisia työelämän haasteita. Väestön ikääntyessä menetetyt työvuodet ovat kasvava ongelma. Työhyvinvoinvointia tukevan toiminnan perusedellytyksenä on ymmärrys toiminta- ja työkykyyn vaikuttavista tekijöistä. Tämän tutkimushankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa yksilön toiminta- ja työkyvyn, työn vaatimusten ja kuormittavuuden sekä työkyvyttömyyden ja työmarkkinoilta poistumisen välisistä suhteista.Hankkeessa hyödynnettiin ainutlaatuista mahdollisuutta yhdistää Helsingin kaupungin työntekijöitä kuvaavan Helsinki Health Studyn (HHS) kyselypohjainen seuranta-aineisto kansallisiin rekisteritietoihin. Rekisteriaineistoa rikastettiin työaltistematriisilla (HHS-JEM), joka kehitettiin projektin aikana. Projekti toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Työterveyslaitoksen, Eläketurvakeskuksen ja Laurea ammattikorkeakoulun tutkijoiden kanssa.Hankkeen keskeisimmät tulokset julkaistiin arvostetuissa kansainvälisissä läätetieteen, kansanterveyden ja työterveyden lehdissä (BMJ Open, BMC Public Health, European Journal of Public Health, International Archives of Occupational and Environmental Health, Scandinavian Journal of Work, Environment & Health).Hankkeen tulokset osoittivat, että muutokset työn fyysisessä ja psykososiaalisessa kuormittavuudessa olivat yhteydessä työntekijöiden tuleviin toimintakyvyn muutoksiin, ja pitkäaikainen altistuminen fyysisesti raskaalle työlle lisäsi riskiä työkyvyttömyydelle sekä ennen aikaiselle kuolemalle. Tulokset myös havainnollistivat, miten sairauspoissaolot ja eläkkeelle siirtyminen vaikuttavat ikääntyvien työntekijöiden fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn. Sairauspoissaolot olivat negatiivisesti yhteydessä poissaolojen jälkeiseen toimintakykyyn ja vaikutukset olivat nähtävissä vielä usean vuoden jälkeenkin. Eläkkeelle siirtymisen yhteydessä havaitut toimintakyvyn muutokset riippuivat eläkemuodosta: työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen oli yhteydessä fyysisen toimintakyvyn heikentymiseen, kun taas vanhuuseläkkeelle siirtyminen vaikutti positiivisesti psyykkiseen toimintakykyyn.Tutkimushankkeen tulokset korostavat työn kuormitustekijöiden huomioimisen tärkeyttä työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Lisäksi tiedot toimintakyvyn muutoksista sairauspoissaolojen ja eläkkeelle siirtymisen aikana ja niiden jälkeen ohjaavat työ- ja toimintakykyä tukevien interventioiden kohdentamisessa j toteuttamisessa. Erilaisten toimenpiteiden, kuten työn muokkauksen ja keventämisen, vaikuttavuutta tulee tulevaisuudessa selvittää kohdennetuilla interventiotutkimuksilla.

KW - 3142 Kansanterveystiede, ympäristö ja työterveys

M3 - Tutkimusraportti

SN - 978-952-261-849-8

T3 - Tietoa työstä

BT - Työkuormitus, työ- ja toimintakyky

PB - Työterveyslaitos

CY - Helsinki

ER -