UD_Skolt_Sami-Giellagas 2.8

Joakim Nivre, Dan Zeman, Jack Rueter, Markus Juutinen, Mika Hämäläinen

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputProgramvaraVetenskapligPeer review

Sammanfattning

Universal Dependencies release for Skolt_Sami-Giellagas 2.8

Vetenskapsgrenar

  • 6121 Språkvetenskaper

Citera det här