Universal Dependencies version 2.4

Joakim Nivre, Rogier Blokland, Niko Partanen, Michael Riessler, Jack Rueter

Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputProgramvaraVetenskapligPeer review

Filter
!!Oral presentation

Sökresultat