Uusi tutkimushanke muistisairaiden ihmisten elämän loppuvaiheesta pitkäaikaishoidossa

Jari Pentti Tapio Pirhonen, Katarina Blomqvist, Maija Elina Harju, Riku Laakkonen, Ilkka Pietilä

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel

Sammanfattning

Vanhojen ihmisten kuoleminen tehostetussa palveluasumisessa sairaaloiden ja terveyskeskusten sijaan on Suomessa verrattain uusi ja nopeasti yleistyvä ilmiö, josta emme kuitenkaan tiedä juuri mitään. Aiempi vanhojen ihmisten kuolemaa tarkastellut tutkimus on keskittynyt joko kodin tai laitoksen ympäristöihin, ja palvelutalo sijoittuu instituutiona näiden välimaastoon. Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa (sosiaaligerontologia) alkoi maaliskuussa 2020 Kuoleman ja kukkaron välissä: muistisairaan vanhuksen elämän loppuvaiheen hoidon haasteet -tutkimushanke, jota rahoittaa Koneen säätiö. Kolmevuotisen hankkeen aikana on tarkoitus paitsi tutkia muistisairaiden ihmisten kuolemisen prosessia ja olosuhteita, myös tehdä näkyväksi, mitä kuoleminen palvelutaloissa tarkoittaa kuoleman prosessiin osallistuvien (asukkaat, läheiset, hoitohenkilöstö) kannalta. Tutkimushankkeen tuloksia tullaan esittämään paitsi tieteellisissä ja muissa kirjallisissa julkaisuissa, myös audiodokumentteina ja taiteellisina esityksinä. Esittelemme tässä kirjoituksessa lyhyesti hankkeen taustan, tavoitteet ja tutkimusmenetelmät. Termillä palvelutalo viittaamme tässä kirjoituksessa tehostetun palveluasumisen yksiköihin.
Originalspråkfinska
TidskriftGerontologia
Volym34
Utgåva3
Sidor (från-till)293-299
Antal sidor7
ISSN0784-0039
StatusPublicerad - 1 okt 2020
MoE-publikationstypB1 Artikel i en vetenskaplig tidskrift

Vetenskapsgrenar

  • 3142 Folkhälsovetenskap, miljö och arbetshälsa

Citera det här