Vaihtuvatko luokat? Joustava ryhmittely matematiikan opetuksessa

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikelPeer review

Sammanfattning

Tässä artikkelissa tarkastelemme joustavaa ryhmittelyä matematiikan opetuksessa peruskoulun yläluokilla. Analysoimme yläkoulun seitsemännellä luokalla toteutettua matematiikan opetuksen joustavaa ryhmittelyä, eli oppilaiden opettamista koemenestyksen perusteella määriteltyjen oppimistarpeiden mukaan muodostetuissa ryhmissä. Tutkimuksessa selvitettiin, miten oppilaat vaihtoivat opetusryhmää kouluvuoden aikana ja miten eri ryhmissä vastattiin kokeiden pakollisiin ja valinnaisiin tehtäviin. Tutkimusaineisto koostuu yhden koulun kaikkien seitsemäsluokkalaisten koetuloksista ja tiedoista heidän ryhmittelystään lukuvuoden aikana. Koeaineistoa on tarkasteltu tilastollisesti, parametrittomilla menetelmillä. Tulokset osoittavat, että oppilaat vaihtoivat ryhmästä toiseen vuoden mittaan verraten vähän. Lähtötasotestissä parhaiten menestynyt ryhmä erottui muista ryhmistä läpi lukuvuoden, ja erot koetuloksissa näkyivät sekä pakollisissa että valinnaisissa tehtävissä. Näin ollen alkuperäinen ryhmäjako jäi varsin pysyväksi erityisesti parhaiten menestyneiden oppilaiden osalta. Joustavuus opetusjärjestelyissä ei näyttäisi toteutuvan oletetusti.
Originalspråkfinska
TidskriftFMSERA Journal
Volym4
Utgåva2
Sidor (från-till)4-18
Antal sidor15
ISSN2490-158X
StatusPublicerad - 2021
MoE-publikationstypA1 Tidskriftsartikel-refererad

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här