Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnassa tuotetun tiedon hyödyntäminen valmistelun ja päätöksenteon tukena

Tommi Kärkkäinen, Juha-Pekka Lauronen, Reetta Muhonen

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

Tutkimuksen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on ollut 2000-luvulla yksi keskeisimmistä tavoitteista niin suomalaisessa kuin kansainvälisessäkin tiedepolitiikassa. Osana yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitetta peräänkuulutetaan yhä enenevässä määrin tietoon perustuvaa päätöksentekoa.

Tämän tutkimuksen kohteena on valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS) ja kysymykset siitä, miten ja missä määrin VN TEAS -hankkeissa tuotettua tietoa on hyödynnetty erilaisissa yhteyksissä valtioneuvoston päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Poliittinen päätöksenteko voidaan ymmärtää laajasti arvopohjaisten päämäärien tavoittelemisena – toimintana, jossa kansanedustajat tekevät poliittisia päätöksiä ja pyrkivät toteuttamaan niitä suunnitteluun, ehdotuksiin, päätösten tekemiseen ja seurantaan kohdistuvilla politiikkatoimilla. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tutkimustiedon hyödyntämistä politiikkatoimien kannalta keskeisten toimijoiden eli ministeriöiden ja niissä työskentelevien virkamiesten kokemuksiin perustuen.
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagValtioneuvoston kanslia
Antal sidor77
StatusPublicerad - 20 okt. 2022
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Publikationsserier

NamnValtioneuvoston selvityksiä
FörlagValtioneuvoston kanslia
Nr.1
Volym2022

Vetenskapsgrenar

  • 5142 Social- och samhällspolitik

Citera det här