Yhteistyö nuorten opinto- ja uraohjauksessa

Forskningsoutput: Bok/rapportBeställd rapport

Sammanfattning

Nuorten opinto- ja uraohjaus on monitahoinen ja toi-minnallisesti laaja kokonaisuus. Sen avulla pyritään te-hostamaan opintoja ja lyhentämään opiskeluaikoja, tu-kemaan työelämässä tapahtuvia siirtymiä sekä ehkäise-mään syrjäytymistä. Asetettujen tavoitteiden laajuus ja monialaisuus edellyttävät useiden toimijoiden osallistu-mista ohjauspalveluiden tuottamiseen paikallisella ta-solla, kunnissa.
Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan, miten opinto- ja uraohjauksen verkosto sekä siinä tapahtuva yhteistyö toimii eräässä eteläsuomalaisessa kunnassa. Tutkimus-raportti esittää ongelmat, mutta tarjoaa myös ratkaisuja ohjaustyön tekijöille, suunnittelijoille ja tutkijoille.
Originalspråkfinska
UtgivningsortHelsinki
FörlagKAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiö
Antal sidor62
ISBN (elektroniskt)978-952-349-066-6
StatusPublicerad - 19 maj 2021
MoE-publikationstypD4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie

Publikationsserier

NamnKunnallisalan kehittämissäätiön julkaisu
Nr.43
ISSN (elektroniskt)2489-9631

Vetenskapsgrenar

  • 516 Pedagogik

Citera det här